Kieli tutuksi leikkien ja laulaen

Lämsänjärven koululla ensimmäisen vieraan kielen opiskelussa ei käytetä oppikirjaa. Oppiminen tapahtuu leikinomaisesti. Kuvaaja Satu Fränti.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Annu Maarit Höttönen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kuudes ranskantunti on alkanut Lämsänjärven koulussa. Kaksitoista ekaluokkalaista istuu ringissä ja tunti käynnistyy alkulaululla ”Bonjour mes amis”, Hyvää päivää ystäväni. ”Comment tu t’appelles?” Mikä sinun nimesi on? Jokainen kysyy vuorollaan Caramel-käsinuken avulla vieruskaverilta nimeä ja kertoo omansa.

Tunnilla opetellaan kysymään ikää, Tu as quel âge? Videon, laulun ja leikkien avulla kerrataan lukusanoja yhdestä kahteentoista. Oppikirjaa ei käytetä lainkaan, vaan oppiminen tapahtuu leikinomaisesti ja puhuminen tulee leikin varjolla.

Välitunnille lähtiessä jokainen oppilas kuiskaa vuorollaan opettaja Eeva-Maria Koskenkorvan kädessä olevan Caramelin korvaan jonkin ranskankielen sanan.

Kielenopiskelu alkaa ekalla

Kaikki Suomen ekaluokkalaiset ovat aloittaneet tämän vuoden alusta ensimmäisen vieraan kielen (A1-kieli) opiskelun. Näin lapsille annetaan enemmän aikaa omaksua uusi kieli. On aikaa kielellä leikkimiseen ja sisällölliset tavoitteet ovat pienemmät.

Kaikissa Oulun peruskouluissa opiskellaan englantia, lisäksi Knuutilankankaan koulun Lämsänjärven yksikössä on ranskan ryhmä ja Oulun kansainvälisellä koululla espanjan ja ranskan ryhmät. Kieliryhmä muodostetaan, jos vähintään 12 saman koulun oppilasta on valinnut kielen.

Tulevilla ekaluokkalaisilla kielen opiskelu alkaa heti elokuussa. Nykyisten eskarilaisten huoltajat valitsevat lapselleen kielen helmikuussa. Jokainen Oulun koulu tarjoaa vähintään kahta kieltä, ja valittavia kieliä ovat englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja ja venäjä. Oulu on yksi valtakunnallisista kehittäjäkaupungeista, joten meillä halutaan tarjota laajasti muitakin kieliä kuin englantia.

Herkkyyskaudella helpompaa

Knuutilankankaan koulun kieltenopettaja Eeva-Maria Koskenkorva on tyytyväinen, että kielenopiskelu alkaa nyt jo ensimmäisellä luokalla, jolloin lapsilla on äänteiden oppimisen suhteen herkkyyskausi. Hän suosittelee valitsemaan kieleksi muun kuin englannin.

”Monien valinnaiskielten äänteet eroavat suomen kielestä englannin äänteitä enemmän, joten niiden oppiminen on vaikeampaa, kun herkkyyskausi on ohi. Englantia myös kuulee paljon, joten sen oppii hyvin myöhemminkin.”

Oulun kaupungin kielten ja kansainvälisyyden kehittäjäopettaja Pauliina Kanervo on samoilla linjoilla.

”Tutkimusten mukaan varhaisemmin kielenopiskelun aloittaneet ymmärtävät kuulemaansa kieltä paremmin, uskaltavat käyttää sitä ja ovat motivoituneempia opiskelijoita. Pienet lapset ovat ennakkoluulottomia. He lähtevät mukaan leikkeihin ja loruihin ja nappaavat nopeasti kielen oikean ääntämyksen.”

Englannin opiskelun ehtii aloittaa myöhemmin toisena vieraana kielenä (A2-kieli) 4. luokalla. Monipuolinen kielitaito on valttia työelämässä: yritykset etsivät työntekijöitä, joilla on useita kieliä hallussa. Englannin osaamista pidetään itsestään selvänä.

”Todellinen kielitaito on sitä, että osaa muitakin kieliä kuin suomea ja englantia”, Kanervo kertoo.

Rohkeutta valintaan

Koskenkorva ja Kanervo rohkaisevat valitsemaan kieleksi muun kuin englannin. On hyödyllistä altistaa lasta sellaiselle kielelle, jota ei muuten kuule.

”Kannattaa kysyä lapselta, mistä kielestä hän olisi kiinnostunut. Sinun ei vanhempana itse tarvitse osata kieltä. Riittää, että kannustat lastasi ja kerrot, kuinka hyödyllistä monipuolinen kielitaito on”, Koskenkorva toteaa.

Opastusta lapsille ja vanhemmille A1-kielen valintaan 

  • Eskareiden huoltajat valitsevat kielen Wilma-järjestelmässä. Valinta tulee tehdä 17. – 28. helmikuuta.
  • Eskarilaisille ja vanhemmille järjestetään kieli-ilta Kaakkurin koululla torstaina 20.2. klo 18-19.
  • Kieli-illassa lapset saavat kokeilla eri kieliä ja kertoa, mikä tuntuu kivalta.
  • Eskarilaiset ovat tutustuneet myös päiväkodeissa eri kieliin ns. kielisuihkuvideoiden avulla.