Kestävän kaupunkikehityksen hankkeet käyntiin myös Oulussa – tavoitteena luontobudjetointi

Oulu lähtee hankkeiden myötä laatimaan muun muassa luontobudjetointia, joka toimii ensiaskeleena kohti laajempaa teemabudjetointia. Kuva: Mostphotos

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Syyskuun alussa potkaistiin käyntiin Ilo irti indikaattoreista! -jatkohanke sekä Kestävän kehityksen budjetointi -kehitystyö. Hankkeissa kehitetään kestävän kaupunkikehityksen seurantaa sekä kytketään kestävä kehitys kaupungin talouden suunnittelun ja seurannan prosesseihin.

Oulun lisäksi kestävän kehityksen avainindikaattoreita on ilmoittautunut kehittämään yhteensä seitsemän kuntaa, Helsinki, Kerava, Kouvola, Raasepori, Salo, Vantaa, Valkeakoski sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

Oulu laatii luontobudjetin

Testattavat ja kehitettävät indikaattorit on ryhmitelty teemoittain ympäristökestävyyden, sosiaalisen kestävyyden sekä taloudellisen kestävyyden ja maankäyttökysymysten alle. Lisäksi yksi ryhmä keskittyy johtamisjärjestelmäkysymyksiin. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus sekä valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva.

Kestävän kehityksen budjetointiin osallistuu Oulun lisäksi kuusi muuta kuntaa, Helsinki, Imatra, Kuhmo, Muurame sekä Turku.

Teemat vaihtelevat kunnista riippuen vihreän siirtymästä osallistavaan budjetointiin sekä sosiaalisesti kestävästä luontobudjetoinnista lapsivaikutusten ennakkoarviointiin. Oulu lähtee hankkeen myötä laatimaan luontobudjetointia, joka toimii ensiaskeleena kohti laajempaa teemabudjetointia.     

Kunnilla keskeinen rooli

Hankkeiden pääasiallisena tavoitteena on vauhdittaa kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä sekä kehittää ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja. Oulun kaupunki hakee hankkeista erityisesti ratkaisuja vallitsevaan ilmasto- ja ympäristötoimien kustannusvaikutusten seurantavajeeseen.

Suomen kunnilla on tunnistettu olevan keskeinen rooli alueiden toiminnan ohjaamisessa kohti kestävää kehitystä. Vaikka Suomessa tilanne on varsin hyvä monissa sosiaaliseen kestävyyteen liittyvissä tavoitteissa, lisätoimia edellyttävät etenkin ympäristön tilaa ja kestävää kulutusta edistävät toimet. 

Kuntien kestävyystoimien vauhdittamiseen tähtäävä ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelma on yksi keskeisistä apukeinoista edellä mainittuihin vaateisiin vastaamiseksi.

Ohjelman tavoitteena on ratkaista kaupunkien kestävän kehityksen haasteita, levittää hyviä käytäntöjä yhdessä kaupunkien ja kuntien kanssa sekä kehittää uusia ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen ja kaupunkilaisten kestäviin elämäntapoihin.