Keskustan liikenteen yleissuunnitelmaan voi ottaa kantaa kolmen viikon ajan

Keskustan liikenteen yleissuunnitelmassa on tarkasteltu muun muassa Rautatienkadun liikennevirtoja. Kuva: Sanna Krook / arkisto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Keskustan liikenteen yleissuunnitelmaa on tehty Oulun kaupungissa syksystä 2021 saakka. Suunnitelma kattaa Oulun keskustan, Myllytullin, Tuiran ja Limingantullin pohjoisosan, ja siinä pyritään ottamaan huomioon liikenteen tarpeita pitkälle tulevaisuuteen.

Suunnitelmissa on tarkasteltu keskustan liikennevirtoja ja pohdittu erilaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia esimerkiksi keskustan läpiajolle ja joukkoliikenteen reiteille. Suunnitelmassa ei oteta vielä kantaa tulevaisuuden joukkoliikennevälineisiin, mutta siihen on hahmoteltu kaksi vaihtoehtoista reittiä niin sanotun tehokkaan joukkoliikenteen ratkaisuksi. Se voisi olla joko raitiovaunu tai normaalia bussia isompi superbussi eli nivelbussi.

Pääreitit kaikille kulkumuodoille

Yleissuunnitelmassa esitetään pääreitit kaikille liikkumismuodoille: jalankululle, pyöräliikenteelle, joukkoliikenteelle ja henkilöautoliikenteelle. Pyrkimyksenä on varmistaa keskustan saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla, mahdollistaa keskustan maankäytön muutokset ja tiivistyminen sekä jättää riittävät tilat liikennejärjestelmän kehittymiselle tulevaisuudessa.

Selvityksessä on otettu huomioon myös tavaraliikenne, taksit, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri sekä pysäköinti. Yleissuunnitelman vaikutuksia keskustan alueen yrityksiin on arvioitu erillisessä selvityksessä.

Suunnitelma luonnostelee muutoksia liikenteeseen etenkin Aleksanterinkadulle, Kajaaninkadun ja Linnankadun länsipäähän, Saaristonkadun länsipäähän ja Albertinkadulle, Merikosken silloille, Kasarmintielle sekä Rautatienkadulle. Osa autoliikenteen pääkatuverkosta esitetään jätettäväksi ennalleen ja osalle esitetään muutoksia. Käytännössä kaikki jalankulun ja pyöräliikenteen jo rakennetuista pääreiteistä jäävät nykymuotoonsa.

Pysäköintipaikkoja esitetään lisättäväksi laajentamalla Kivisydäntä torin ja etelän suuntiin. Kadunvarsipaikkojen määriin ei suunnitelmassa lähtökohtaisesti esitetä merkittäviä muutoksia, mutta mahdollinen tehokkaan joukkoliikenteen ratkaisu vaikuttaa pysäköintiin. Pyöräpysäköinnin osalta tarvetta nähdään runkolukittavien paikkojen lisäämiselle.

Pitkän aikajänteen ratkaisuja

Liikenneverkon muutosten vaikutuksia on selvitetty asiantuntija-arvioina ja liikenteen simuloinneilla. Tehokkaan joukkoliikenteen ja useiden muiden suunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen toteuttaminen edellyttää vielä tarkempia suunnitelmia ja selvityksiä, ja suunnitelmassa korostetaan, että esitettyjen ratkaisujen aikajänne on pitkä eikä tarkoituksena ole, että kaikki ratkaisut toteutettaisiin yhdellä kertaa.

Mahdollinen tehokkaan joukkoliikenteen väline ja reitti ratkaistaan erikseen tehokkaan joukkoliikenteen yleissuunnitelmassa.

Tehokkaan joukkoliikenteen linjaus pohjautuu Uuden Oulun yleiskaavaan vuodelta 2016. Siinä on hahmoteltu mahdollisen kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävä, joka kulkee Kaakkurista Hiirosen, Kaukovainion ja Kontinkankaan kautta ydinkeskustaan ja edelleen Tuiran, Alppilan ja Linnanmaan kautta Ritaharjuun.

Olipa ratkaisuna raitiotie tai superbussi, tarkoituksena on, että tehokas joukkoliikenne kulkisi pääosin omilla reiteillään tai kaistoillaan eroteltuna muusta liikenteestä ja mahdollisimman suoraviivaista ja kiemurtelematonta reittiä, jolloin saavutettaisiin nykyistä bussiliikennettä nopeammat yhteydet, suurempi kapasiteetti ja tiheämpi vuoroväli.

Keskustan läpikulkuvaihtoehdoista toinen vaihtoehto kulkee Pokkitörmältä Raksilaan reittiä Oikokatu-Torikatu-Saaristonkatu-Ratakatu ja toinen reittiä Oikokatu-Hallituskatu-Kirkkokatu-Hallituskatu-Tehtaankatu. Ensimmäinen vaihtoehto edellyttäisi eteläisen alikäytävän leventämistä, toinen uutta radan alittavaa yhteyttä.

Suunnitelmissa on esitetty tehokkaan joukkoliikenteen vaihtoehtojen lisäksi myös liikenneverkko ilman tehokasta joukkoliikennettä, eli jossa joukkoliikenne on nykyisen kaltaista.

Kysely auki kolmen viikon ajan

Yleissuunnitelmaa on esitelty jo aiemmin asukkaille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa, ja vuoropuhelua on käyty myös alueen toimijoiden, luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja suunnittelijoiden kesken.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistain kokouksessaan asettaa suunnitelman nähtäville kolmen viikon ajaksi. Sinä aikana asukkailta kerätään mielipiteitä suunnitelmasta sähköisen kyselyn avulla.

Perjantaina 31. maaliskuuta avautuvaan kyselyyn pääsee vastaamaan 21.4. saakka osoitteessa https://new.maptionnaire.com/q/7bh7tho2evl7.

Keskustan liikenteen yleissuunnitelman aineistot Oulun kaupungin sivuilla.

 

 

Lue myös