Keskeisen kaupunkialueen uusi yleiskaava tavoittelee kestävää kehitystä

Tekeillä olevan keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan alueella asuu valtaosa Oulun väestöstä. Kuva: Oulun kaupunki / Lentokuva Vallas Oy

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Sirpa Anneli Tarkkinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaava on vireillä ja yleiskaavan suunnittelu käynnissä. Luonnos on alustavien suunnitelmien mukaan valmis vuonna 2024 ja yleiskaavaehdotus vuonna 2025. 

Yleiskaava ulottuu pohjoisessa Ritaharjuun, Holstinmäkeen ja Jääliin, idässä Hiukkavaaraan sekä etelässä Kaakkuriin ja Heikkilänkankaaseen. Tuleva kaava siis kattaa näiden kaupunginosien sisällä olevat alueet. 

Kaavoitettava alue on laaja. Sinne sijoittuu noin 80 prosenttia kaupungin väestöstä ja kaksi kolmasosaa Oulun seudun väestöstä. Lisäksi valtaosa seudun työpaikoista ja uudisrakentamisesta sijoittuu alueelle. 

”Uusi yleiskaava tarvitaan, koska tieto ympäristön tilasta, ilmastosta ja luonnosta on lisääntynyt kymmenessä vuodessa huomattavasti.”

Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti Mika Uolamon mukaan yleiskaava toteuttaa uudistettua kaupunkistrategiaa, jonka painopisteitä ovat esimerkiksi hiilineutraalisuus ja yritysmyönteisyys. Nämä näkyvät vahvasti myös tulevassa kaavassa.  

”Lisäksi uusi yleiskaava tarvitaan, koska tieto ympäristön tilasta, ilmastosta ja luonnosta on lisääntynyt kymmenessä vuodessa huomattavasti. Siksi nämä asiat pitää huomioida jo yleiskaavan sisältövaatimusten mukaan kaavoituksessa”, sanoo Uolamo.

Hiilineutraalius merkittävä tekijä

Isoja, huomioon otettavia asioita uudessa yleiskaavassa on esimerkiksi vihreä siirtymä. Uudenlaisia työpaikka-alueita kaavoitetaan tarpeeseen. Samalla edistetään myös voimakkaasti kasvavaa vetytaloutta. 

”Hiilineutraalius on niin ikään merkittävä tekijä, ja se täytyy maankäytössä huomioida aikaisempaa vakavammin. Samalla täytyy ratkoa luonnonmateriaalien ylikulutuksen ja luontokadon haasteita yleiskaavan keinoin”, kertoo Uolamo. 

Kaavoitustyön tässä vaiheessa tehdään erilaisia selvityksiä sekä keskustellaan yhdyskuntalautakunnan ja ohjausryhmän kanssa siitä, miten ne vaikuttavat tulevan kaavan sisältöön. Selvitykset liittyvät muun muassa alueen liikenteeseen, kauppaan, yhdyskuntarakenteeseen, elinkeinoihin ja elinvoimaan, energiaan, viheraluerakenteeseen ja luonnon monimuotoisuuteen, vanhojen alueiden kestävöittämiseen ja niiden laadun parantamiseen. 

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat erinomainen kehikko vaikutusten tarkasteluun.”

Lain mukaan kaavojen tulee perustua riittäviin selvityksiin, ja laajoissa kaavoissa se tarkoittaa monipuolisia selvityksiä. 

”Uuden yleiskaavan vaikutuksia arvioidaan monesta näkökulmasta. Laki edellyttää kaavoilta laajaa vaikutusten arviointia. Lisäksi vaikutuksia tarkastellaan erityisesti muun muassa yritysten ja lasten kannalta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat erinomainen kehikko vaikutusten tarkasteluun”, huomauttaa Uolamo.

Vuorovaikutus kaavaprosessin aikana on runsasta. Useita tilaisuuksia on järjestetty ja järjestetään jatkossakin asianosaisille. Kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävilläoloaikoina aineistosta voi jättää palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja Oulun kaupungin sivuilta.