Kembaanaa kuljetaan jo – väistämisvelvollisuus on muuttunut monin paikoin

Tämä suojatiemerkin alla oleva merkki kertoo, että ajorataa pitkin tuleva on väistämisvelvollinen risteävää baanaa ajavaan pyöräilijään nähden. Kuva: Pasi Rytinki

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun uusimman pyöräbaanan, Kembaanan ensimmäinen vaihe on avattu kokonaisuudessaan liikenteelle. Kempelettä kohti rakentuva Kembaana kulkee nyt Hollihaasta Limingantulliin Kallisensuoralle. Tulevina vuosina Kembaanaa on tarkoitus jatkaa Lentokentäntielle asti.

Kembaana muuttaa monin paikoin baanan ja ajoratojen keskinäisiä väistämisvelvollisuuksia. Siitä kertoo uusi tieliikennelain mukainen liikennemerkki B7 ”Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”. Merkin vaikutusalueella ajoradalla liikkuvan ajoneuvon kuljettaja on väistämisvelvollinen ajorataa ylittävään pyöräilijään nähden.

Osassa Kembaanan risteyspaikoista väistämisvelvollisuudesta kertoo perinteinen kärkikolmio, osassa uusi liikennemerkki B7.

Liikennemerkki B7 sijoitetaan aina perinteisen suojatiemerkin alapuolelle. Liikennemerkkiä B7 käytetään sellaisissa kohteissa missä ei voida käyttää kärkikolmiota risteysalueen muiden järjestelyiden vuoksi. Kärkikolmiota käytetään jatkossakin aina kun mahdollista.

Viimeistelytöitä keväällä

Osa Kembaanan viimeistelytöistä tehdään ensi keväänä. Näitä ovat muun muassa ajoratojen ylityskohtiin tulevien punaisten kivisirotepinnoitteiden asentamiset sekä ajoratojen keskiviivamerkinnät. Punainen kivisirotepinnoite asennetaan ainoastaan sellaisiin kohtiin, missä ajoradan liikenne on kaikissa tilanteissa väistämisvelvollinen.

Oulu sai Kembaanan rakentamiseen Traficomin myöntämää valtionavustusta lähes 1,5 miljoonaa euroa.

Oulun tavoitteena on edistää neljän vuodenajan kestävän liikkumisen kulkutapoja kuten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Kestävien kulkutapojen osuuksia vahvistetaan ja ideoidaan uusin keinoin. Yhtenä näistä on pyöräbaanojen rakentaminen.

Pyöräbaanat ovat leveitä, punaisella asfaltilla päällystettyjä pyöräteitä. Baanoja on Oulussa neljä:  Linnanmaa, Mäntylä, Maikkula ja Kembaana, josta nyt on saatu siis valmiiksi ensimmäinen vaihe.

Tietoa kävelystä ja pyöräilystä Oulussa verkkosivulla ouka.fi/pyoraily