Kaupunkilaiset ovat tyytyväisiä Oulun Veden palveluihin – luvassa on entistä tehokkaampaa häiriötiedotusta

Jouni Lähdemäen johtama Oulun Vesi pärjää hyvin valtakunnan vesilaitosten välisessä vertailussa. Kuva: Sanna Krook

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun Veden asiakkaat ovat asiakaskyselyn mukaan varsin tyytyväisiä vesilaitoksensa palveluihin.

Tulokset ovat parantuneet entisestään vedenjakelussa ja vedenlaadussa sekä laitoksen kokonaisarvosanan osalta. Vedenjakelu on kuntalaisten mielestä kiitettävällä tasolla, ja kunnalliseen vesijohtoverkostoon ollaan kaiken kaikkiaan tyytyväisiä.

Kokonaistyytyväisyys vesilaitoksen toimintaan on Oulun Vedellä keskimäärin parempi kuin muilla vesilaitoksilla Suomessa.

”Pitkän ajan kehitystrendi on ollut todellakin oikeansuuntaista.”

Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki pitääkin kyselyn tuloksia hyvin myönteisinä. Hän huomauttaa, että vastaavalla kyselyllä on seurattu kaupunkilaisten mielipiteitä jo kaksikymmentä vuotta.

”Monien tekijöiden suhteen pitkän ajan kehitystrendi on ollut todellakin oikeansuuntaista”, Lähdemäki sanoo.

Veden hajun ja maun arvostus oli edelleen Oulussa vertailulaitosten keskiarvoja alempi, mutta myönteinen kehitys on niissäkin tuloksissa nähtävissä. 

Asiakaspalvelun taso on myös säilynyt kyselyn mukaan hyvällä tasolla. Viestinnässä kuntalaisten mielestä korostuvat hyvinä asioina asioiden löydettävyys verkkosivuilta.

Asiakasviestinnän kehittämiseksi uutta häiriötiedotejärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön jo tämän vuoden aikana. Siinä asiakas saa suoraan ilmoittamaansa puhelinnumeroon tekstiviestillä tiedon oman osoitteensa alueella olevista vedenjakeluhäiriöistä.

Oulun Veden vesihuoltoverkostoja on rakennettu tänä vuonna lukuisissa eri kohteissa. Suurin osa hankkeista kohdistuu olemassa olevaan verkostoon, jonka saneerauksilla varmistetaan verkostojen häiriötön toiminta myös tulevaisuudessa. Vesihuollon verkostoja rakennetaan myös uusille omakotitaloalueille.

Kyselytutkimuksen tulokset ilmenevät Taloustutkimus Oy:n tekemästä WACSI 2022 -asiakastyytyväisyyskyselystä, jossa Oulun lisäksi oli mukana 13 vesilaitosta.