Kaupunki tekee yhdessä yliopiston kanssa selvityksen kampusalueen sijainnista

Yliopiston uutta kampusta suunniteltiin aikaisemmin Raksilaan, mutta hanke kaatui runsaat kaksi vuotta sitten. Nyt mahdollisen keskustakampuksen sijaintia aletaan selvittää uudestaan. Kuva: Sanna Krook / arkisto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunki lähtee tekemään yhdessä Oulun yliopiston kanssa sijoittumisselvitystä uudesta kampusalueesta. Selvityssuunnitelma on tarkoitus tehdä vuosien 2024–2025 aikana.

Asiasta on keskustelu valtuustoryhmissä, joista enemmistö suhtautuu yliopiston sijoittumisen selvityksen tekemiseen myönteisesti.

Valtuustoryhmät ovat yksimielisiä siitä, ettei Raksilan alueen hankkeita, kuten uutta linja-autoterminaalia ja elämysareenaa, sidota yliopiston sijoittumiseen liittyvään ratkaisuun.

Taustalla on Oulun yliopiston viime joulukuussa hyväksytty strategia, jonka mukaan sen pitkän aikavälin tavoitteena on uusi, mahdollisimman yhtenäinen kampusalue. Uuden kampusalueen on tarjottava koulutukselle, tieteidenväliselle yhteistyölle ja yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle puitteet, jotka houkuttelevat käymään ja viihtymään. Yliopiston strategia puhuu kampuskokemuksesta, jossa yhdistyvät oppimisen ja työn sekä liikkumisen ja elämisen saumaton kokonaisuus.

Kaupunginhallitus päätti huhtikuussa tukea yliopiston vision ja kiinteistöstrategian valmistelua sekä toteuttamista.

Päätöksiä myöhemmin

Yliopiston sijoittumiseen liittyvä selvityssuunnitelma on tarkoitus tehdä vuosien 2024–2025 aikana. Kaupunginjohtaja Ari Alatossava nimeää kaupungin viranhaltijoista koostuvan selvitysryhmän. Valtuustoryhmät velvoittavat, että sijoittumisselvityksen sisällöstä informoidaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäseniä säännöllisesti.

”Päätöksenteon aika kampusratkaisuissa on vasta sitten, kun meillä on mahdollisimman hyvä käsitys eri vaihtoehdoista ja niiden mahdollisuuksista”, Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mikko Ayub sanoo yliopiston tiedotteessa.

Oulun yliopiston hallituksen talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Korhosen mukaan nyt tehtävä selvitystyö tuo luontevan kohdan kirkastaa yliopiston kiinteistöstrategiaa, jossa tarkastellaan minkälaisia yliopiston kiinteistötarpeet tulevaisuudessa ovat.

”Mahdollisia vaihtoehtoja tarkastellaan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön toiminnallisista näkökulmista ja on erittäin tärkeää myös hahmottaa eri vaihtoehtojen taloudelliset raamit. Kampus on yliopiston toiminnan ympäristö, minkä lisäksi tilaratkaisut ovat yliopistolle merkittävä taloudellinen kysymys”,  Korhonen sanoo.

 

 

Juttua päivitetty 5.6. klo 12.45 yliopiston edustajien kommenteilla.