Kaupunki sai yhdistystoimijoilta hyviä näkemyksiä hyvinvointiavustusten myöntöperusteisiin

Aleksinkulmassa järjestetyssä järjestöillassa yhdistystoimijat pääsivät vaikuttamaan siihen, millä perusteilla Oulun kaupungin hyvinvoinnin edistämisen avustuksia jatkossa myönnetään. Kuvat: Maiju Teeriaho

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Järjestöillan työpajoissa osallistujat pohtivat yhdessä sitä, millä kriteereillä hyvinvoinnin edistämisen avustuksia tulisi jatkossa saada.

Tilaisuuden antiin tyytyväinen Pirjo Nikula on mukana kaupungin hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön rakenteen luomisessa.

”Arvostamme yhdistysten tekemää erinomaista hyvinvoinnin edistämistyötä ja haluamme tukea sitä. Hyvinvoinnin edistämisen avustusten voidaan nähdä olevan entistä keskeisimpiä nyt, kun kaupungilla on hyvinvointialueuudistuksen jälkeenkin merkittävä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen tehtävä”, kuvailee Pirjo Nikula, Oulun kaupungin hyvinvoinnin, kotoutumisen ja osallisuuden edistämisen johtaja.

Illassa työskenneltiin Oulun kaupungin yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukan esittelemän luonnoskriteeristön pohjalta.

Luonnoksessa kolme avustuslajia

Esitellyssä luonnoksessa jaetaan hyvinvoinnin edistämisen avustuslajit kolmeen kategoriaan: järjestöjen perustoiminta, jolla edistetään hyvinvointia, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön avustukset sekä kohdeavustukset. Lähtökohtana kriteeristölle on maakunnallinen hyvinvointikäsite ja Oulun kaupungin hyvinvointisuunnitelma.

Yhdistyksiä pyydettiin kommentoimaan luonnosta kauttaaltaan, kuten esimerkiksi sitä, pitäisikö olla vielä muita avustuslajeja.

Kerätyt ideat suunnittelupöytään

Näkemyksiä kerättiin myös muun muassa siihen, mitä kaikkea luonnoksessa esitettyjen kohtien lisäksi tulisi pitää sisällään kulttuurihyvinvointi, elinympäristön terveellisyys, turvallisuus ja luonnon hyvinvointivaikutusten lisääminen sekä fyysistä terveyttä ja mielen hyvinvointia lisäävät toimenpiteet.

Lisäksi pyydettiin tarkentavia pohdintoja siihen, millaista toimintaa avustamalla lisättäisiin sitä, että oululainen asukas kokisi kuuluvansa yhteisöön ja pystyvänsä vaikuttamaan asioihinsa. Yhdistyksiltä kysyttiin myös ajatuksia siihen, miten varmistetaan avustusten jakaminen tasapuolisesti.

Järjestöillassa kerätyistä ideoista ja ajatuksista tehdään kooste, joka viedään suunnittelupöytään, kun Oulun kaupunki laatii lopullista kriteeristöä hyvinvoinnin edistämisen avustuksille.

182 000 euron avustusmäärärahasta koostuvien avustusten haku ja jako on suunniteltu toteutettavaksi kesäkuun 2023 loppuun mennessä.