Kaupunki otti käyttöönsä kanavan, jonne voi ilmoittaa väärinkäytöksestä

Väärinkäytöskanava on jo käytössä. Sitä ei pidä sekoittaa normaaliin palautekanavaan. Kuva: Mostphotos

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungin toimintaa ja palveluita tuotetaan julkisin verovaroin ja kaupunki suhtautuu vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Luottamuksellisen ilmoituskanavan käyttöönoton taustalla on EU-direktiivi oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoitukset käsittelee Oulun kaupungin asiantuntijaryhmä, jossa on mukana henkilöstöhallinnon, lakipalveluiden, sisäisen tarkastuksen sekä tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijoita. Työryhmä ottaa vastaa ilmoituskanavan kautta tulevat ilmoitukset ja ryhtyy ilmoituksen johdosta tarvittaviin jatkotoimiin. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Ilmoituskanava löytyy tästä linkistä.

Työryhmä voi jättää ilmoituksen käsittelemättä, mikäli

• ilmoitus ei kuulu kyseisessä kanavassa tarkoitettuihin käsiteltäviin asioihin

• ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa

• ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista

• asia on jo ratkaistu

•  ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia

– Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

– Asiakaspalautteet eivät kuulu uuteen kanavaan. Asiakaspalautteen voi edelleen jättää Oulun kaupungin palautelomakkeella www.ouka.fi/palaute