Kaupunginvaltuusto kesälomalle historiallisessa myllerryksessä

Juha Hänninen on toiminut Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kesäkuusta 2015 lähtien. Kulunutta valtuustokautta hän kiittelee parantuneesta keskustelukulttuurista. Kuva: Anne Laurila

Julkaistu: Kirjoittaja: Anne Maarit Laurila

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Päällimmäisenä valtuustokauden startin jälkeen valtuuston puheenjohtaja Juha Hännisen (kok.) mieleen on jäänyt hyvinvointialueen perustaminen ja siihen liittyvät vaalit, onhan kyseessä kuntapolitiikan historiassakin merkittävä muutos. Vaalien alla tietysti poliitikotkin terävöityvät ja se on Hännisen mielestä hyvä asia.

“Vaalit näkyivät myös päätöksenteossa. Hyvinvointialueen perustaminen on ollut iso juttu, mutta meillä on vielä puoli vuotta kannettava vastuu ihmisten hyvinvointipalveluista, ennen kuin ne siirtyvät alueelle”, Hänninen aloittaa.

“Tunnistan, että mielenterveyspalveluihin liittyvät asiat ovat olleet valtuustossa sellainen asia, joista olemme olleet päättäjinä yksimielisiä. Niihin on haluttu panostaa entistä enemmän. Toinen yhteinen asia on työllisyys ja sen hoito, erityisesti nuorten työllisyyteen on haluttu satsata”, hän jatkaa.

Koronan kanssa painiskelun ja historian ensimmäisten aluevaalien lisäksi valtuustokauden työskentelyyn oman leimansa tulee jättämään Ukrainan sota. 

”Turvallisuustilanteemme Suomessa ja Oulussa on hyvä, mutta Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan tulee vaikuttamaan pitkään maailmanpolitiikkaan ja sitä kautta myös Ouluun”, Hänninen arvioi.

Strategia ohjaa päätöksentekoa

Hyvinvointipalveluiden siirtyminen kaupungilta alueelle vaikuttaa monella tapaa kaupungin toimintaan. Hyvinvointia tukevat ja ennaltaehkäisevät toimet jäävät kaupungille muutoksen jälkeenkin. Siksi valtuustokausi starttasi kaupungin strategiatyöskentelyllä, jossa sivistys, kulttuuri ja hyvinvointi nostettiin entistä vahvemmin osaksi kaupungin strategiaa.

“Sivistys ja kulttuuri sekä liikunta ovat kaikkinensa ennaltaehkäisevää työtä, joihin panostamalla paine hyvinvointipalveluiden käyttöön voidaan ehkäistä. Strategia on koko kaupunkia ja päätöksentekoa ohjaava asiakirja, sen perusteella voimme myös kohdentaa toimintaan eurot. Meille jää paljon tehtävää, vaikka hyvinvointipalvelut siirtyvät toisaalle ja siihen muutokseen olemme myös strategiassa valmistautuneet”, Hänninen toteaa.

Virheistä otetaan opiksi

Kaikki kaupungin päätökset eivät ole onnistuneita, sen Hänninen myöntää.

“Muutama vuosi sitten lähdettiin tasapainoittamaan taloutta ja siinä leikattiin käytännössä kaikki kaupungin työntekijöiden etuudet. Nyt palautetaan liikuntaseteli takaisin ensi vuoden alusta. On tärkeää tukea työntekijöitä oman hyvinvoinnin ylläpidossa. Vaikka talous onkin tärkeä, tässä asiassa säästötoimet eivät olleet onnistuneita”, Hänninen toteaa.

Myös Fennovoiman ydinvoimahankkeen osalta silmät avautuivat Ukrainan sodan alettua. Oulun kaupungin osallistuminen Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen puhutti valtuustossa ja hankkeesta irtautumiseen pohdittiin vaihtoehtoja.

“Se on selvää, että venäläisestä energiasta tulee irtautua mahdollisimman pian. Jää nähtäväksi, mitä Pyhäjoen ydinvoimalan tilalle tulee – uusiutuvan energiatuotannon innovaatiot kehittyvät nyt sellaista vauhtia, että toivoisin, että kymmenen vuoden sisällä aurinko- tuuli- ja vetyenergia voisivat korvata ydinvoiman”, Hänninen pohtii.

Kauden kuumat perunat

Valtuustokaudella oli myös muutama asiakokonaisuus, jotka aiheuttivat runsaasti keskustelua puolesta ja vastaan. Yliopiston Raksilan kampushanke oli yksi sellainen.

“Valtuusto antoi selkeän signaalin siitä, että yliopistoa kehitetään tulevaisuudessa vahvasti Linnanmaalla. Mehän emme voi vaikuttaa siihen, mikä yliopiston strategia on, sen määrittää yliopiston hallitus. Hallituksen tahtotila ei ollut yhtenäinen, minkä uskon vaikuttaneen myös valtuuston linjaukseen”, Hänninen toteaa.

Toinen kipinöivää keskustelua herättävä teema on palveluverkko – millainen on kouluverkko Oulun kaupungissa.

“Kouluverkko on jatkuvassa tarkastelussa, niin meillä, kuin muuallakin. Lähtöajatus on sellainen, että alakoulu on lähellä, yläkoulu alueella ja toinen aste ja sen palvelut ovat seudullisia. Oppilasmäärien väheneminen osalla alueista vaikuttaa siihen, millaiseksi kouluverkko muodostuu”, hän jatkaa.

Myös strategiaa hyväksyttäessä Oulun kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttaminen oli runsaan keskustelun paikka.

“Tavoite on asetettu vuoteen 2035 – se voisi olla kunnianhimoisempi ja mikään ei estä saavuttamasta tuota tavoitetta aikaisemmin. On syytä kuitenkin olla realisti, myös tavoitteiden asettelussa”, Hänninen huomauttaa.

Kesätauon jälkeen sorvin äärelle

Lomien jälkeen valtuusto aloittaa työskentelynsä valtuustoseminaarilla 15. elokuuta ja varsinainen ensimmäinen valtuuston kokous on syyskuun 12. päivä. Valtuuston puheenjohtaja seitsemän vuoden puheenjohtajakokemuksellaan ennustaa, millaisiin asioihin valtuuston on tartuttava lomien jälkeen.

“Elinvoima, siihen meidän on satsattava isosti. Verotuloista siirtyy merkittävä osa hyvinvointialueelle ja voimme pitää taloutemme kunnossa vain siten, että alue säilyy kilpailukykyisenä ja elinvoimaisena. Täällä on paljon osaamista, teknologiaa ja innovaatioita, joilla esimerkiksi voidaan hillitä päästöjä tai tehostaa kiertotaloutta. Niitä meidän pitäisi saada maailmalle ja tehdä tietysti samalla hieman tiliä. Sitten on satsaukset sivistyksen ja kulttuuriin – niiden avulla luodaan hyvinvointia ja tyytyväisyyttä oululaisille. Näiden asioiden parissa valtuusto varmasti istuu tiiviisti syyskaudella”, Hänninen arvioi.

Kaikkinensa Hänninen on tyytyväinen siitä, miten valtuusto on työskennellyt ensimmäisen vuoden aikana. 

”Politiikkaa tehdään yhteistyössä, johon tarvitaan ihmisten välistä luottamusta. Luottamus syntyy silloin, kun arvostamme ja kunnioitamme toisiamme. Tällä valtuustokaudella sitä luottamusta on löytynyt ja päätöksiä saadaan aikaiseksi”, Hänninen iloitsee.