Kaupungin johto vieraili Luulajassa – Luleåborg-nimi kuvaa alueen yhteisiä etuja

Yhtenä teemana Luulajan-matkalla oli vihreä siirtymä. Kaupungin valtuuskunta vieraili muun muassa fossiilivapaata terästä valmistavassa laitoksessa.

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Luulaja ei ole virallisesti Oulun ystävyyskaupunki, mutta vahva vuosikymmenten ystävyys- ja yhteistyöside niillä on, ja sitä vahvistaa vuonna 2019 solmittu yhteistyösopimus. Yhteisten, pohjoisten etujen vuoksi on leikillisesti puhuttu myös ”Luleåborgista”. 

Oulun kaupungin valtuuskunta vieraili viime viikolla ensimmäistä kertaa Luulajassa sitten vuoden 2019 ja koronapandemian. Mukana olivat kaupunginhallituksen jäsenten lisäksi muun muassa kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja kaupungin johtoryhmän jäseniä. Valtuuskunta vieraili muun muassa Luulajan teknillisessä yliopistossa, fossiilivapaata terästä valmistavassa laitoksessa ja laajennettavassa Luulajan satamassa.

Matkaan osallistui myös uusi kaupunginjohtaja Seppo Määttä, joka korosti Luulajan kunnan Vårt Luleå -julkaisussa pohjoisen yhteisymmärryksen merkitystä.

”Kun teemme yhteistyötä, olemme paljon vahvempia kuin kukin omillamme”, Määttä totesi.

Myös Luulajan kunnanhallituksen puheenjohtaja Carina Sammeli totesi, että Pohjois-Suomella, Pohjois-Ruotsilla ja Pohjois-Norjalla on samanlaisia haasteita, minkä vuoksi tarvitaan yhteistyötä.

”Tarvitsemme väestönkasvua, olemme vahvoja teknologiateollisuudessa ja tarvitsemme oikeanlaista osaamista”, hän sanoi.

Oulu ja Luulaja ajavatkin aktiivisesti rajat ylittävää Perämerenkaaren yhteistyötä niin logistiikan, matkailun, koulutuksen kuin kulttuurinkin aloilla. Meneillään on muun muassa uusien kestävien liikenne- ja matkareittien luominen maiden välille sekä matkailualan yhteistyö. Tarkoituksena on tehdä esimerkiksi suunnitelma Pohjanlahden merimatkailusta.

Yhteistyöhön on myös yhä painavampia maailmanpoliittisia syitä. Vierailulla todettiin Suomen geopoliittinen aseman muuttuneen, ja se on turvattava osittain Nato-jäsenyydellä, osittain pohjoismaisella yhteistyöllä kasvun, kestävän energian tuotannon ja turvallisuuden puolesta.

”Pohjoinen alue puolustaa koko Skandinaviaa”, kaupunginjohtaja Seppo Määttä totesi.

Luulaja ja Oulu solmivat yhteistyösopimuksen helmikuussa 2019 kehittääkseen edelleen kaupunkien välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on tuoda esiin pitkän aikavälin painopistealueita ja antaa yleiskuva meneillään olevista hankkeista, toiminnasta ja osallistumisesta kansainvälisiin verkostoihin. Sopimus päivitettiin vuonna 2021.