Katso konsernijohtaja Ari Alatossavan energiakatsaus: Sähköä säästämällä voi myös laskea sähkön hintaa

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Konsernijohtaja Ari Alatossavan valtuustossa pitämä info annettiin vastauksena kaupunginvaltuutettu Saija Hyvösen (ps) valtuustoaloitteeseen korkeaksi nousseesta sähkön hinnasta.

Hyvönen halusi tietää, voisiko Oulun kaupunki Oulun Energian omistajana ja sähköä myyvän Oomi Energian osaomistajana kohtuullistaa oululaisiin kotitalouksiin ja yrityksiin myytävää sähkön hintaa.

Alatossava totesi vastauksessaan, että energiatilanteen perusongelma on pysynyt syksyn aikana ennallaan, niin Oulussa kuin muuallakin Suomessa: sähkön tuotanto on pienempää kuin kulutus.

”Käytännössä sähkön säästämisen merkitystä ei voi ylikorostaa, koska kun kysyntä vähenee, hinta laskee kuluttajilla.”

”Tilannetta on heikentänyt huono vesitilanne syksyn aikana sekä Olkiluodon käynnistämisen ongelmat. Käytännössä sähkön säästämisen merkitystä ei voi ylikorostaa, koska kun kysyntä vähenee, hinta laskee kuluttajilla”, Alatossava totesi. 

”Positiivisia, hintaan vaikuttavia uutisia on se, että Euroopan maakaasuvarastot alkavat olla täynnä. Tulevan talven osalta energian saanti on turvattu, ja sillä on sähkön hintaan vakauttava vaikutus”, Alatossava sanoi. Sähkön säästäminen on myös syksyn aikana alentanut johdannaisten hintoja ja sitä kautta kuluttajahintoja.

Sekä eurooppalaisella että valtiollisella tasolla on tulossa myös useita eri tukitoimia energiakriisin varalle, ja ne vaikuttavat sähkön hintaan tulevina kuukausina.

Kohtuullisuus selvityksessä

Sähkömarkkinalain mukaan vähittäismyyjän, jolla on ”huomattava markkinavoima” jakeluverkonhaltijan vastuualueella, on toimitettava sillä alueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille ja loppukäyttäjille. Alatossava totesi, että Energiavirasto ei ole aiemmin tarkemmin linjannut siitä, miten kohtuullisuus määritellään, mutta sillä on parhaillaan selvitettävänä useita tutkintapyyntöjä liittyen sähkön toimitusvelvollisuuteen ja hintoihin.

Toimitusvelvollisuuden osalta selvitetään esimerkiksi sitä, onko lain mukaista, että energiayhtiöt tarjoavat kuluttajille pelkästään pörssihintaisia uusia sähkösopimuksia, kuten tällä hetkellä pitkälti on tilanne.

”Energiavirastosta on odotettavissa päätöksiä tästä ensi vuoden alkupuolella”, Alatossava kertoi. Hän huomautti myös, että kaupunki ei voi puuttua sähköyhtiöiden ja kuluttajien kahdenvälisiin sopimusasioihin.

Alatossava muistutti jälleen, että Oulun Energia ei myy sähköä kuluttajille, vaan toimii tukkumarkkinoilla. Se tuottaa vuodessa noin 1,1 terawattituntia sähköä. Sähköä kulutettiin Oulussa vuonna 2020 yhteensä noin 2,5 terawattituntia.

”On esitetty, että kun Oulun Energia saa Merikosken voimalasta halpaa energiaa, niin miksi se ei näy. Merikosken osuus tuosta 1,1 TWh:sta oli viime vuonna 21 prosenttia. Sen suurempaa osuutta se ei kata”, Alatossava sanoi ja huomautti, että vesivoiman tuotanto vaihtelee vuosittain myös vesitilanteen mukaan.

Liikevaihto nousee, kulut kasvavat

Alatossava kertoi Oulun Energian tämän vuoden liikevaihtoennusteen olevan 27 miljoonaa euroa viimevuotista isompi, mutta samalla sähkön ostokulujen ja polttoainekulujen ennakoidaan toteutuvan 29 miljoonaa euroa viimevuotista suurempina esimerkiksi puun hinnan nousun takia.

”Oulun Energia ei ole hyötynyt sähkön hintojen noususta, ainakaan siinä määrin kuin jotkut yhtiöt, jotka tuottavat sähköä ydinenergialla ja vesivoimalla. Jaettavaa ei siis ole sen enempää kuin aikaisemmin”, Alatossava sanoi ja muistutti myös kymmenien miljoonien investoinneista, joilla taataan sähkön ja kaukolämmön jakelun toimintavarmuutta tulevaisuudessa.

”Oulun Energia ei ole hyötynyt sähkön hintojen noususta, ainakaan siinä määrin kuin jotkut yhtiöt, jotka tuottavat sähköä ydinenergialla ja vesivoimalla.”

Alatossava sanoi, että sähkön siirtohintaa on alennettu tänä vuonna 13,5 prosenttia ja vuonna 2021 kolme prosenttia, ja se on Oulun Energialla yksi Suomen halvimmista, samoin kuin kaukolämmön hinta.

”Eli niissä asioissa, joissa Oulun Energia on pystynyt tätä asiaa toteuttamaan, se on toteuttanut sitä varsin hyvin ja oululaisten kannalta edullisesti”, Alatossava sanoi viitaten kuluttajahintojen kohtuullistamiseen.

Osinkosumma jäisi pieneksi

Alatossava tarjosi laskuesimerkin siitä, minkä verran teoriassa Oulun Energian tuottoja voisi jakaa kaupunkilaisille.

”Oulun Energia on maksanut viime vuosina osinkoa kaupungille vähän vaihdellen 3–7 miljoonaa euroa vuodessa. Jos tuon seitsemän miljoonaa jakaisi kaikille sähköasiakkaille, tasajaolla se tekisi kaikille noin 63 euroa. Jos taas summa jaettaisiin oululaisille asuntokunnille, se tekisi 67 euroa per asuntokunta”, Alatossava totesi.

”Millä periaatteella rahasumma jaettaisiin, jotta se olisi oikeudenmukainen ja tasapuolinen oululaisille?”

”Tässä tullaan toiseen kysymykseen: millä periaatteella rahasumma jaettaisiin, jotta se olisi oikeudenmukainen ja tasapuolinen oululaisille? Jos tuota summaa lähdetään jakamaan kaikkien sähkönkäyttäjien kesken, niin se ei kovin isoksi muodostu”, Alatossava huomautti. 

Oomin osalta Alatossava muistutti, että Oulun Energia omistaa Oomista vain 23,9 prosenttia, ja merkittävää päätösvaltaa Oomissa käyttävät myös Vantaa, Lahti ja Pori. Yhtiö on tehnyt kahden edellisen vuoden aikana tappiota noin 37 miljoonaa euroa.

”Eli sielläpä ei sitä jaettavaa juuri ole, päinvastoin, siellä on kohta sellainen ongelma, että omistajien pitää tukea yhtiötä, jotta se pysyy toiminnassa”, Alatossava sanoi.

Hän summasi, että valtuustoaloitteessa esitetyn kaltaiselle suoralle kaupungin tai Oulun Energian jakamalle suoralle sähkötuelle ei ole nykytilanteessa edellytyksiä. Tilanteessa voidaan kuitenkin käyttää toimeentulotuen kaltaisia normaaleja tukimuotoja. Alatossava huomautti myös, että valtion tämän talven tukitoimia (arvonlisäveroale, sähkövähennys ja sähkötuki) on suunnattu auttamaan juuri suurimmista sähkölaskuista kärsiviä kansalaisia.

Lisätietoa sähkövähennyksestä ja sähkötuesta löytyy Verohallinnosta ja Kelasta.

Oulun kaupungin energiasivut: https://www.ouka.fi/energia