Kaivattu Poikkimaantien parantaminen alkaa vapun jälkeen

Liikenne Oulun Satamaan ja Nuottasaaren tehtaille kulkee Poikkimaantien kautta. Tien liikennemäärien arvioidaan kaksinkertaistuvan lähivuosina. Kuva: Pasi Rytinki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Hiukkavaarasta Oritkarin satamaan kulkevan Poikkimaantien parantaminen on kaikkiaan 40 miljoonan euron hanke, josta vastaavat Väylävirasto, Oulun kaupunki, Fintraffic Tie Oy ja Oulun Vesi -liikelaitos.

Tien leventämistä ja parantamista on ajettu aktiivisesti koko Pohjois-Suomea palvelevana hankkeena, sillä esimerkiksi Stora Enson miljardi-investointi kartonkitehtaaseensa edellyttää liikenneyhteyksien parantamista. Viime vuoden hallituksen budjettiriihessä hankkeelle esitettiinkin 30 miljoonan euron rahoitusta kytkettynä Storan Enson hankkeen toteutumiseen.

Rakennushankkeessa pyritään parantamaan paitsi Poikkimaantien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, myös vähentämään liikenteen aiheuttamia meluhaittoja.

Tällä hetkellä kaksikaistainen ja 60 km/h-rajoituksella toimiva Poikkimaantie on Oulun Sataman pääyhteys ja Stora Enson tehtaan puukuljetusten pääreitti. Stora Enso ohjaa kaiken raskaan liikenteen tien kautta satamaterminaaliin ja tehtaalle, jotta liikenteestä ei aiheutuisi haittaa kaupungin muulle liikenteelle.

Stora Enson toisen kartonkitehtaan myötä raide- ja maantieliikenteen liikennemäärien on arvioitu kaksinkertaistuvan.

Töihin vapun jälkeen

Ensimmäisessä urakassa parannetaan Poikkimaantietä vt 22:n ja Terminaalitien välillä. Terminaalitien ja Oulun sataman välisen osuuden parantamisen sisältävä urakka kilpailutetaan myöhemmin.

“Aloitamme rakentamisen heti vapun jälkeen puuston poistolla, laite- ja johtosiirroilla sekä Äimäraution ylikulkusillan ja Kiilakiventien alikulkusiltojen valmistelevilla töillä. Kesäkuun alkupuoliskoon mennessä alkavat työt Äimäkujan risteysalueella, jolloin tulee pieniä muutoksia jalankulun ja pyöräilyn sekä autoliikenteen liikennejärjestelyihin. Tiedotamme lähialueen asukkaita ja tiellä liikkujia hyvissä ajoin ennen tulevia liikennemuutoksia ja melua aiheuttavia töitä. Pyrimme minimoimaan haitat lähiympäristölle hyvällä suunnittelulla”, kertoo urakoitsijan rakennuspäällikkö Juha Schönberg Kreate Oy:stä Väyläviraston tiedotteessa.

Tie levennetään nelikaistaiseksi 2,4 kilometrin matkalta Äimäraution ja Kiilakiventien liittymän välillä. Lisäksi parannetaan liittymiä sekä rakennetaan uusia siltoja ja uusitaan valaistusta ja liikennevaloja. Uusia meluesteitä rakennetaan Mäntylän, Nokelan, Lintulan ja Kaukovainion asuinalueiden kohdille.

“Hankkeen toimenpiteillä on merkittävä vaikutus tien ruuhkien vähenemiseen ja liikenneturvallisuuden parantumiseen”, projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väylävirastosta kertoo.