Infran osittainen ulkoistus hyväksyttiin täpärästi kaupunginvaltuustossa

Oulun Infran osittainen ulkoistus koskee katu- ja viheralueiden kunnossapitoa ja infrarakentamista Oulun keskustan alueella. Kuva: Lea Ansamaa

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunginvaltuustossa käytiin maanantai-iltana pitkä keskustelu Oulun Infra -liikelaitoksen osittaisesta ulkoistamisesta. Äänestysten jälkeen Oulun keskusta-alueen katu- ja viheraluiden kunnossapito sekä infrarakentaminen päätettiin ulkoistaa. Asia hyväksyttiin äänin 35–32.

Valtuutettu Mikko Raudaskoski (vas.) esitti käsittelyn alussa valtuutettu Anna Koskelan (ps.) kannattamana, että asia palautettaisiin valmisteltavaksi. Tämä esitys hylättiin äänin 35–32.

Tämän jälkeen Raudaskoski teki Koskelan kannattamana toisen muutosesityksen, jonka mukaan ulkoistamisesitys hylätään ja Oulun Infra ja Oulun kaupunki tuottavat jatkossakin ”kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut omaa toimintaa jalostamalla sekä kehittämällä toimintaa muiden hallintokuntien ja yksityisten palvelutuottajien kanssa”.

Keskustelun jälkeen tämäkin esitys kaatui äänin 35–32. Ulkoistamista vastustivat kaikki vasemmistoliiton, Sdp:n ja vihreiden ja kristillisdemokraattien valtuutetut ja kannattivat kaikki kokoomuksen ja keskustan valtuutetut. Sen sijaan perussuomalaisten ryhmä jakaantui asiassa kahtia. Ulkoistamista vastaan äänestivät perussuomalaisista Anna Koskela, Annemari Enojärvi, Lare Inkala, Henri Aavavirta ja Merja Rasinkangas.

Valtuutettu Pekka Hetta (ps.) esitti Annemari Enojärven (ps.) kannattamana päätökseen pontta, jossa vaaditaan kaupunginhallitukselle selvitystä ulkoistuksen vaikutuksista palveluiden laatuun sekä työntekijöiden työhyvinvointiin ja -tyytyväisyyteen. Tarkkailuaika olisi ulkoistuksen jälkeiset seuraavat kolme vuotta. Ponsiesitys hyväksyttiin äänin 41–13, 13 valtuutettua äänesti tyhjää.

1,9 miljoonan euron säästöt

Oulun Infran ulkoistaminen pohjautuu erillisen työryhmän tekemään omistajapoliittiseen selvitykseen, joka esitti kahta vaihtoehtoista mallia liikelaitoksen tulevaisuudesta. Toisessa vaihtoehdossa rakentaminen ja liikenne- ja viheraluiden kunnossapito ulkoistettaisiin, toisessa tavoiteltaisiin säästöjä muun muassa eläköitymisten myötä palveluiden hallitulla sopeuttamisella ja toimialan kehittämisellä. Vuoteen 2030 mennessä arviolta yli puolet henkilöstöstä eläköityy.

Asia hyväksyttiin jo aiemmin kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk.) muistutti valtuustossa, että kyse on osittaisesta ulkoistamisesta Oulun ydinkeskustan alueella, ei koko liikelaitoksen ulkoistamisesta.

”Nyt tavoitellaan 1,9 miljoonan euron säästöjä, pitkällä aikavälillä, ei lyhyellä. Merkittävä osa näistä palveluista tuotetaan jo tällä hetkellä ostopalveluina”, Vehkaperä sanoi. Esimerkiksi ulkoliikuntapaikkojen hoidosta suuri osa hoidetaan jatkossakin kaupungin omana työnä.

Oulun Infralle asetettiin kaupunginhallituksessa kolme vuotta sitten yhteensä 1,5 miljoonan euron säästötavoite. Säästötavoitteesta on saavutettu liikelaitoksen omaa toimintaa kehittämällä vuoden 2022 loppuun mennessä arviolta 350 000 euroa. Vuoden 2023 talousarvio sisältää 650 000 euron säästötavoitteen. Infran säästötavoitteesta puuttuu lisäksi vielä toimenpiteet 500 000 euron säästön aikaansaamiseksi, eli yhteensä lisäsäästötarve on 1,15 miljoonaa euroa.

Omistajapoliittisessa selvityksessä todettiin, että infrarakentaminen ja katu- ja viheraluiden kunnossapito omana työnä eivät ole kaupungin ydintehtäviä. Pääosa kunnallistekniikan, liikenneväylien ja ympäristön rakentamisesta (yli 80 %) tuotetaan jo nyt ostopalveluna, minkä lisäksi omasta tuotannosta yli puolet on ostopalveluita. Myös Oulun asemakaava-alueella olevien katu- ja viheralueiden kunnossapidosta noin 50 prosenttia on jo ulkoistettu.

Katu- ja viheralueiden kunnossapidon urakoiden suunnittelu ja valvonta sekä ympäristösuunnittelu taas ovat työryhmän mukaan palveluita, joiden omistus on olennaista kaupungin strategisena tehtävänä. Samoin ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito, joka hoidetaan tällä hetkellä suurelta osin kaupungin omana työnä, nähdään tärkeänä pitää kaupungin hallussa, koska laajamittainen ulkoistaminen toisi riskin laadun heikkenemisestä, eikä ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidolle ei ole kehittynyt toimivia markkinoita.

Koskee 130 työntekijää

Henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella kilpailutuksen voittaneelle palveluntuottajalle. Tämä koskee noin 130 työntekijää. Liikkeenluovutus ei koske ylläpitoon ja rakentamiseen liittyvää suunnittelu-, hankinta- ja valvontatehtävien hoitamista, joihin tarvitaan noin 10 työntekijää. Katu- ja viheralueiden kunnossapidon urakoiden suunnittelu- ja valvonta, sekä ympäristösuunnittelu jäävät edelleen Oulun kaupungin järjestettäväksi.

Siirtyvään henkilöstöön on määrä soveltaa nykyisiä palvelussuhteen ehtoja työehtosopimuskauden loppuun eli kevääseen 2025 asti, minkä jälkeen henkilöstö siirtyy kilpailutuksen voittaneen yrityksen työehtosopimuksen piiriin.

Liikkeenluovutuksen ajankohdasta ja henkilöstönsiirtosopimuksesta päätetään myöhemmin kaupunginhallituksessa. Palveluhankinnan ja samalla liikkeenluovutuksen tavoiteajankohta on kesä–syksy 2024.