Ilmastonmuutos haastaa myös pelastuslaitoksen

Pelastuslaitos harjoittelee ja ylläpitää taitojaan jatkuvasti. Ilmastonmuutos tuo alalle lisähaasteita. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ilmastonmuutokseen ja ilmaston ääri-ilmiöihin varautuminen nousee esille myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tuoreessa riskianalyysissä. Ilmastonmuutoksen ilmiöt on huomioitava pelastustoimen palveluiden ja suorituskyvyn kehittämisessä samalla tavoin, kun muutkin yhteiskunnan muutosilmiöt ja trendit.

Pitkittyvä kelirikko, liukkaus ja heikkojen jäiden kausi on huomioitava kalustohankinnoissa. Rajuilmoista, myrskyistä, tykkylumesta aiheutuvat riskit edellyttävät palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamista ja varautumista nopeasti kehittyvään tehtäväruuhkaan.

Tehokas tulvantorjunta on ennen kaikkea ennakkoon tehtävää maankäyttöön ja rakentamiseen vaikuttamista, mutta myös varautumista väestön pelastamiseen, suojaväistöön ja omaisuuden tulvasuojaukseen.

”Kaikkiin sää- ja luonnonolosuhteista aiheutuviin riskitekijöihin on liityttävä keskeisesti myös omatoimisen varautumisen aktivointi ja tukeminen. Sääilmiö voi koskettaa samanaikaisesti satoja, jopa tuhansia ihmisiä, jolloin on selvää, että kaikki eivät saa kiireellistä apua ainakaan samanaikaisesti”, toteaa riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta.

Tulvista kuivuuteen

Erityisesti talvet ovat muutoksessa. Talvien lauhtuminen pidentää kelirikkoaikaa, lisää liukkautta ja ohentaa vesistöjen jääpeitettä. Lumen kokonaismäärä todennäköisesti vähenee, mutta sään lauhtuminen luo edellytyksiä lumikuorman kertymiselle puihin ja sähkölinjoille altistaen sähkönjakelun häiriöille.

”Kevään sulamisvesitulvien osalta päästään ehkä vähemmällä, mutta yleistyviä syyssateita ja syystulvia seuraa usein alkutalven vaikeat hyydetulvat. Hyyteestä aiheutuvat tulvat saattavat lisääntyä muutenkin, kun lauha talvi ei muodosta kunnon jääpeitettä vesistöihin”, Honkakunnas lisää.

Vaikka sateiden ennustetaan lisääntyvän, on ilmastonmuutokseen arvioitu kuuluvan erityisesti alkukesän poikkeuksellinen kuivuus. Samanaikaisten maastopalojen riski voi kasvaa ja palot leviävät helpommin laajalle alueelle.

Sammuttamista vaikeuttaa, jos sammutusveden saatavuus maastossa samanaikaisesti heikkenee. Kesäajan riskeihin kuuluu myös ilmaston ääri-ilmiöt, kuten myrskyt, trombit, syöksyvirtaukset, salamointi ja rankkasateet. Rajuilma voi aiheuttaa pelastustoimelle satoja hälytystehtäviä lyhyessä ajassa.

Pumppuja tulva-alueille

Yhtenä esimerkkinä pelastuslaitoksen varautumisesta on viime vuonna käynnistetty Finn Rescue Artic High Capacity Pumping module Finland eli FI HCP -hanke.

Tavoitteena on hankkia monikäyttöiset pumput, joita voidaan käyttää suurten vesimäärien pumppaukseen tulva-alueilla sekä suurissa maastopaloissa ja muissa tulipaloissa. Kyseessä on pääosin DG EHCO:n rahoittama hanke, jossa muodostettu toimintakyky eli pumppausmoduulit ovat käytettävissä Barentsin alueella ja laajemmin koko Euroopan alueella.

Hankkeen toteutuksen päävastuussa on Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Mukana ovat lisäksi Jokilaaksojen, Lapin ja Kainuun pelastuslaitokset sekä Pelastusopisto ja Sisäministeriön pelastusosasto. Uuden kaluston mahdollistama toimintakyky on käytettävissä vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

 

Lue myös