Ilmasto-Iistä isompiin kuvioihin – konsernijohtaja Ari Alatossava kokee roolinsa sparraavana, ohjaavana ja rakentavana

Miten ison Oulun kaupunkistrategia saadaan toimimaan käytännössä? Sitä miettii Oulun kaupungin tuore konsernijohtaja Ari Alatossava. Kuvat: Sanna Krook

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Sirpa Anneli Tarkkinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

”Erilaisten asioiden valmistelu pyörii koko ajan. Kokonaisuuden haltuun ottaminen vie oman aikansa”, sanoo Ari Alatossava

Konsernijohtajan työn terävintä kärkeä on toiminnan ja talouden ohjaaminen. Asiat valmistellaan asiantuntijoiden kanssa kaupunginhallitukselle ja konsernijaostolle.

Ensimmäinen kaupunginhallitukselle Alatossavan esittelemä asia oli niin sanottu Luuppi-päätös eli päätös uudesta museokokonaisuudesta Tietomaan yhteyteen. 

”Siitäkin huomasin, miten meillä on kaupungilla hyvät, asiantuntevat ihmiset valmistelemassa sekä toiminnan, kiinteistöjen että talouden näkökulmista. Porukka on kokenutta, osaavaa, pitkään ollut töissä kaupungilla. Se antaa minulle vahvan pohjan viedä asioita osaltani eteenpäin.” 

Haastattelua tehtiin hiihtolomaviikon keskiviikkona. Silloin Alatossava ennakoi tulevia sivistys- ja kulttuuripalveluverkon linjauksia seuraavassa kaupunginvaltuustossa ”isona ja tunteita herättävänä keskusteluna”. 

Hän myös painottaa, että tämän mittaluokan suuria asioita valmistellaan pitkään ja yhteistyössä päättäjien ja viranhaltijoiden kesken. 

”Niitä esitellään päättäjille matkan varrella, luodaan yhteistä tahtotilaa ja kerätään aineksia jatkovalmisteluun. Sellainen ei olisi hyvää päätöksentekokulttuuria, että päätöksiä ilman keskustelukierrosta tehtäisiin.”

Omistajaohjaus kuuluu konsernijohtajalle

Alatossava on filosofian maisteri Oulun yliopistosta aate- ja oppihistoriasta. Oppimisen reppuunsa kuuluvat myös kaupalliset opinnot, taidehistoria ja valtio-oppi.  

”Minulla on konsernijohtajana sparraava, ohjaava ja rakentava rooli. Teen oman toimialani esitykset kaupunginhallitukselle ja konsernijaostolle parhaan kykyni ja käsitykseni mukaisesti. Luotan siihen, että valmistelijat ovat päätösesitystä valmistellessaan kuulleet kaikkia osapuolia ja toimineet tarkasti eli valmistelleet hyvin.” 

Työpäivän jälkeen ulkoillaan. 

Konsernijohtaja muistuttaa esittelijän vastuusta: hänen päätösesityksensä on hänen kannanottonsa asiaan. Päätös on sitten päättäjien päätettävissä. 

Alatossava tuli Ouluun johtamasta ilmastokuuluisaa Iitä. Vuodesta 2000 näihin päiviin hän on kuitenkin ajanut matkaa toisinpäin, sillä Alatossavalla on talo Nokelassa. Sitä asuu nyt hänen poikansa ja itse hän asuu Iin Vanhassa Haminassa. 

”Ii on pieni kunta verrattuna Ouluun. Oulussa päätöksillä on laajempi vaikuttavuus ja päätökset ovat suuremman mielenkiinnon kohteina. Oulu on konserni, jossa peruskunnan lisäksi liikelaitokset ja tytäryhtiöt hoitavat kaupungin tehtäviä. Kaupunkistrategia ja talousarvio ovat tärkeimmät kaupungin toimintoja ja työtäni ohjaavat paperit. Miten kaupunkistrategia sitten saadaan näkymään käytännön toiminnassa, on iso kysymys, johon tämän vuoden talousarviovalmistelussa panostetaan.” 

Konsernijohtajan tontille kuuluu suoraan myös kaupungin omistajapolitiikka eli miten kaupunki toimii tytäryhtiöidensä omistajana ja mitä tavoitteita kaupungilla on niihin. 

Sellainen ei olisi hyvää päätöksentekokulttuuria, että päätöksiä ilman keskustelukierrosta tehtäisiin.

Alatossava muistuttaa edessä olevasta merkittävästä muutoksesta. Yli puolet kaupungin toiminnasta ja taloudesta lähtee pois, kun hyvinvointipalvelut siirtyvät hyvinvointialueille. Vuoden 2023 alusta sivistyksen ja kulttuurin osuus kaupunkiorganisaatiossa on yli kolme neljäsosaa, sekä euroissa että henkilöissä.

”Kaupungin tehtävistä yksi on kaupunkilaisten hyvinvoinnin turvaaminen ja jatkossa kaupungin rooli on enemmän ennaltaehkäisevässä työssä. Hyvinvointialueiden ja kaupungin yhteistyö on tärkeää, sillä meillä on useita yhtymäpintoja esimerkiksi opetustoimessa ja työllisyyspalveluissa. Sitä mallia, miten toimitaan ihmisen eikä organisaatioiden lähtökohdista, varmasti haetaan jatkossa.” 

Mitä kaikkea Ukrainan sota tuokaan Oulun kaupungille, sitä ei vielä tiedetä. 

”100 000 euroa kaupunki on antanut Ukrainan avustamiseen yhdessä muiden isojen kaupunkien kanssa. Avustusasioita joudutaan varmasti vielä miettimään, mutta teemme sen lähtökohtaisesti yhdessä Kuntaliiton ja isojen kaupunkien kanssa.” 

Yhteiskunnallisen keskustelun seuraaja

Sen verran konsernijohtaja istuu töikseen sisällä, että työpäivän jälkeen hän pyrkii ulkoilemaan. Siitä pitävät huolen koirat, roduiltaan bretoni ja kleinspitz. Kesällä vie purjevene vesille muutamaksi viikoksi tai kuukaudeksi.

Syksyt Alatossava metsästää. Yksi viikko talvesta menee Lapissa.

”Jonkin verran hiihdän ja lumikenkäilen. Nuorempana olin kova lukemaan ja yritän päästä taas lukemisen makuun. Yhteiskunnallista keskustelua seuraan aika tarkkaan.”

Iistä tuli ilmastokuuluisa, kun se voitti RegioStars 2017 -kilpailun innovatiivisilla ja vähähiilisillä palveluillaan Euroopan parhaana projektina nimenomaan kuntalaisten osallistamisessa. Kilpakumppaneina olivat Tallinna, Pariisi ja Milano. Toinen palkinto tuli Innovation in politics- järjestöltä parhaasta eurooppalaisesta ekoteosta vuonna 2019. 

”Vielä viime viikolla kävi Madridista kuvausryhmä Iissä, mutta minä jättäydyin siitä tapahtumasta pois jo.”

Miten ilmastoasioista tunnettu konsernijohtaja aikoo omalla tontillaan edistää Oulun ilmastoedistyksellisyyttä? 

”Oululla on hyvä ympäristöohjelma ja ilmastoasioita hoidetaan monin tavoin, esimerkiksi kaavoituksella ja kaupunkirakenteella. Ilmastovaikutukset ovat monisäikeinen asia ja töitä pitää jokaisella toimialalla tehdä, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan”, vastaa varsin hyväntuulinen uusi konsernijohtaja.