Hyvin suunniteltu valaistus tekee kaupungista viihtyisämmän ja vetovoimaisemman

Kaupunkivalaistuksessa pyritään hillitsemään valosaastetta, mutta myös pitämään ympäristö turvallisena ja esteettömänä. Kuva: Oulun kaupunki

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Merja Haukipuro

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunki on etujoukoissa tutkimassa valon vaikutusta kaupunkikuvaan ja asukkaiden hyvinvointiin. Näitä asioita pohditaan maailmanlaajuisessa LUCI-verkostossa, jonka johtoryhmään Oulu pääsi tänä keväänä.

Oulun kaupunki pääsi hiljattain mukaan maailmanlaajuiseen kaupunkivalaistuksen LUCI-verkoston johtoryhmään, joka kokoontui Ranskan Montpellier’ssä huhtikuussa. Oulu on ollut LUCI-verkoston toimijana aktiivisesti mukana jo vuodesta 2015 saakka. Mukana on kaupunkeja, valaistusalan ammattilaisia, yrityksiä ja yliopistoja kaikista maanosista.

”Oulun kaupungin valoverkoston sidosryhmistä LUCIin on liittynyt jäseneksi myös Oulun yliopisto, joka on ollut aktiivisena tässä pari vuotta”, Oulun kaupungin innovaatiopäällikkö Olli Rantala kertoo.

Rantala kertoo, että ympäri maailmaa vuosittain järjestettävän LUCIn yleiskokous pidettiin viime vuonna Jyväskylässä. Nyt Jyväskylän tilalle johtoryhmään tulivat Oulu ja Helsinki pohjoismaisina edustajina.

LUCI-verkoston ja yliopistoyhteistyön kautta Oulun kaupunki pystyy vahvistamaan omaa valaistusosaamistaan. Hankkeissa on ollut mukana myös yrityksiä omilla valaistusratkaisuillaan, joita pystytään hyödyntämään kaupungin toteutuksissa.

Mies istuu isossa auditoriossa kokouksessa.

Kaupungin innovaatiopäällikkö Olli Rantala on Oulun edustajana mukana maailmanlaajuisessa LUCI-verkostossa. Kuva: Henrika Pihlajaniemi

Rantala kertoo Oulun tuovan arktisten olojen haasteita mukaan keskusteluun kaupunkivalaistuksesta. Verkostossa viedään eteenpäin kestävää kehitystä, ympäristövastuullisuutta ja turvallisuutta valaistuksen osalta.

”Oulussa valaistuksesta vastaa kaupunkiympäristöpalvelut, joka on tuonut omia innovaatioitaan ja kehittämistä näkyväksi muun muassa liikennevalaistuksen sekä turvallisen ja kestävän kaupunkivalaistuksen kautta.”

Oulun kaupunki on mukana LUCI-verkoston johtoryhmätyöskentelyn lisäksi valosaasteen ja kaupunkivalaistuksen yleissuunnitelmiin keskittyvissä työryhmissä.

Valosaasteesta taiteeseen

Valon merkitystä tuodaan Oulussa esille myös valotaiteella, näkyvimmin vuotuisella Lumo-valofestivaalilla.

”Kun Oulun kaupunki haki ensimmäisen kerran Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2011, tehtiin valintaprosessin jälkeen kaupunkikulttuurin kehittämiseksi Oulu15-hanke. Hankkeessa toteutettiin kaupunkilaisia osallistava Väriä Oulu -kysely, jossa kuntalaiset toivoivat, että kaupungissa olisi enemmän valaistuksen kautta toteutettua monipuolista näkyvyyttä. Lumo-valofestivaali syntyi näiden tarpeiden pohjalta. Valofestivaalit tekevät vahvaa yhteistyötä LUCI:n kautta, jossa Lyonin valofestivaali on yksi merkittävimmistä tapahtumista”, Rantala taustoittaa.

Ihmisiä valotaideteoksen luona.

Lumo-valofestivaali tuo valotaiteen hvyin näkyväksi osaksi kaupunkikuvaa vuosittain. Kuva: Oulun kameraseura

Hän kertoo esimerkin taiteen hyödyntämisestä Etelä-Korean Soulista, jonka edustaja esitteli kaupungin tapaa toteuttaa kaupunkivalaistusta viimeisimmässä LUCI-verkoston tapaamisessa Ranskassa.

”Soulissa on tehty säännöstelyä valosaasteen määrään, ja he ovat tuoneet mukaan ihmisläheisyyttä taiteen avulla, jolloin valaistus ei häiritse ja häikäise. Soulin valaistuksen yleissuunnitelma kuvasi, miten valon kautta kaupunkia on saatu viihtyisämmäksi ja vetovoimaisemmaksi. Valotaiteesta on tullut uusi suosittu tapa toteuttaa Aasiassa kaupunkivalaistusta.”

Rantala toivoo, että kaupungit Suomessakin ottaisivat tulevaisuudessa huomioon valotaiteen mahdollisuuden osana kaupunkikuvaa. Rantalan mielestä valotaidetta voitaisiin tuottaa esimerkiksi prosenttitaiteena niin, että valotaiteilijoille määriteltäisiin kuntien talousarviossa tietty prosentuaalinen osuus julkisiiin hankkeisiin.

Oulun teknologista osaamista on yhteistyöverkostossa hyödynnetty muun muassa hankkeessa, jossa Torino, Lyon ja Oulu kehittivät yhdessä karttapalvelun valotaiteen tuomiseksi näkyvämmäksi osaksi kaupunkivalaistusta. Rantalan mukaan siitä löytyy valotaiteeseen liittyvää yksityiskohtaista tietoa, jota ei muista karttapalveluista ole saatavilla.

Sujuva arki tavoitteena

Valotaiteella voidaan ehkäistä myös valosaastetta ja edistää esteettömyyttä.

”Esteettömyyden vaatimukset korostuvat julkisilla alueilla, joissa pitää olla hyvä näkyvyys”, Rantala toteaa.

Oulun yliopistolla on tällä hetkellä käynnissä Kestävän pimeän kumppanuudet -hanke, jossa tutkitaan ja kehitetään keinoja luoda kaupunkien valaistuksen suunnitteluun uudenlaista, pimeän ja hämärän arvot tunnistavaa strategista lähestymistapaa. Oulun kaupunki on mukana hankkeessa ja Rantala toimii ohjausryhmän puheenjohtajana.

Rantalan mukaan yhteistyöverkostoissa kaikkien yhteinen tavoite on helppo ja sujuva arki kaupunkilaisille. Valon vaikutus hyvinvointiin on selvä.

”Esimerkiksi kaamosmasennusta voidaan hoitaa kirkasvalolla. Torontossa kokeilussa oli ollut valotaideteos, jossa iso kirkasvalolamppu oli tuotu keskeiselle kaupunkialueelle”, Rantala kertoo.

Valon ja valosaasteen merkityksen ymmärtäminen on Rantalalle tullut tärkeäksi myös vapaa-ajalla. Hänen perheensä harrastaa revontulien katsomista ja tähtivalokuvausta.