Hyötyjätteiden kuljetukset siirtyvät vaiheittain Kiertokaarelle – vuoropuhelu kuljetusyritysten kanssa alkaa

Kiertokaaren uudella logistiikkapäälliköllä Veli-Pekka Pyörälällä on noin 15 vuoden kokemus logistiikan työtehtävistä. Kuva: Harri Tarvainen

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Uudessa logistiikkapäällikön tehtävässä maaliskuun alussa aloittanut Veli-Pekka Pyörälä kertoo, että Kiertokaari haluaa käydä kuljetusyritysten kanssa hyvää vuoropuhelua ennen kilpailutusten käynnistymistä. Paras tieto on kentällä, ja tiedonvaihto parhaista kuljetuskäytännöistä hyödyttää kaikkia osapuolia. 

Biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetusten kilpailuttaminen käynnistyy tulevan kesän aikana. Ennen sitä Kiertokaari järjestää muutaman kaikille avoimen markkinavuoropuhelutilaisuuden yrityksille. Tarkoituksena on kerätä ajatuksia siitä, miten jätteiden keräys voisi toimia parhaiten. 

Aito kumppanuus tavoitteena

Pyörälä lupaa, että jos yrittäjällä on halua kahdenkeskiseen juttutuokioon, sellainenkin järjestyy tarvittaessa.  Hän pitää tärkeänä, että yritysten kanssa luodaan aitoja kumppanuuksia. 

”Haluamme miettiä esimerkiksi urakka-alueita yhdessä yritysten kanssa. Pyrimme muodostamaan kannattavia urakka-alueita, joiden kilpailutuksessa pärjäävät kaikenkokoiset yritykset”, Pyörälä lupaa.

Kiertokaari on valmis keskustelemaan yritysten kanssa myös siitä, että se lunastaa yrityksiltä nyt jo käytössä olevat, kiinteistöille vuokratut jäteastiat.

Kilpailutuksissa kiinnitetään taloudellisuuden lisäksi huomiota kuljetuskaluston ympäristöystävällisyyteen. Pyörälän mukaan jäteautojen tulee olla siirtymäajan puitteissa vähintään vähäpäästöisiä Euro6-autoja ja käyttää uusiutuvaa polttoainetta.

Esimerkiksi biokaasu on päästötöntä ja paikallista biojätteistä valmistettavaa polttoainetta, joka soveltuu hyvin myös raskaalle kalustolle.

Lajitteluvelvollisuudet tiukentuvat

Uudistuneen jätelain myötä jätehuoltomääräykset päivitetään Kiertokaaren omistajakuntien alueella. Jätehuoltomääräykset ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Esityksen mukaan biojäte, muovi, metalli, lasi ja kartonki tulee lajitella kaikissa taajamissa kaikissa vähintään neljän huoneiston kiinteistöissä. Muutos astuu voimaan ensi vuoden aikana.

Jätelaki laajentaa biojätteen lajitteluvelvollisuuden myös pientaloihin kesällä 2024. Jätehuoltomääräysluonnoksessa esitetään, että lajittelu tehdään kaikissa taajamissa sijaitsevissa omakotitaloissa. Vaihtoehtoina on joko kompostointi tai biojätteen erilliskeräys.

Kiertokaari on kahdeksan kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka hoitaa lakisääteistä jätteenkäsittelytehtävää toimialueellaan. Sen omistajakuntia ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki. Simo kuuluu toimialueeseen, mutta ei ole omistajakunta.