Hiukkavaaran koulu mukana 5G-pilotissa – pääkirjasto mukaan syksyllä

Hiukkavaaran koulun oppilaille tuodaan nähtäville sellaisia luonnonilmiöitä, joihin oli ennen 5G-aikaa mahdollista tutustua lähinnä oppikirjoista. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Hiukkavaaran koulun oppilaille tuodaan lisätyn todellisuuden ja 5G-yhteyksien välityksellä nähtäville sellaisia luonnonilmiöitä, joihin oli ennen 5G-aikaa mahdollista tutustua lähinnä oppikirjoista. 

 ”Hiukkavaaran koulussa opiskellaan loppukevään ajan Kestävä tulevaisuus -ilmiötä. Jokaisella luokka-asteella on omat opetussuunnitelman mukaiset painotuksensa. Hyödynnämme 5G-pilotissa lisättyä todellisuutta havainnollistamaan oppilaille ilmiöön liittyviä asioita, kuten veden kiertokulkua ja metsien ekosysteemejä”, kertoo Hiukkavaaran koulun rehtori Anne Moilanen.

Rinnakkainen maailma tutkittavaksi

Lisättyä todellisuutta tuodaan koulussa oppimisen pesiin, sinne missä oppilaat toimivat muutenkin. Oppimisympäristöön rakennetaan rinnakkainen maailma, jonka maisemat poimitaan suoraan opetussuunnitelmasta. 5G-tablettien ja nopean 5G-yhteyden avulla oppilaat pääsevät tutkimaan tuota maailmaa.

 ”Lisätty todellisuus on joustava teknologia, jonka avulla voimme tuoda erilaiset ilmiöt toiminnallisella tavalla syventämään oppimista. Tavoitteena on, että oppilaiden motivaatio opetettaviin asioihin kasvaa ja teknologia tukee oppimista uudella tavalla”, Moilanen selvittää.

 ”Hiukkavaarassa toteutettava ilmiöpohjainen oppiminen on loistava esimerkki STEAM-pedagogiikan hyödyntämisestä opetuksessa. STEAM-koulut toteuttavat myös aktiivisesti yhteiskehittämistä, jossa koulut ja yritykset yhteistyössä kehittävät uusia innovaatioita. DNA:n ja Playsignin kanssa tehtävä pilotti hyödyttää kehitystyön kaikkia osapuolia”, Oulun kaupungin ICT-kehittäjäopettaja Maikki Manninen kertoo.

Suunnitelmissa myös pääkirjasto syksyllä

Pilotti toteutetaan huhti-toukokuun aikana. 5G-teknologian mahdollisuuksia halutaan hyödyntää Oulun kaupungissa myös laajemmin, vastaava pilotti on suunniteltuna myös Oulun pääkirjastoon alkusyksystä.

 ”5G luo liiketoimintamahdollisuuksia uusillekin toimialoille osana muuta digitalisaatiokehitystä”, BusinessOulun yhteyspäällikkö Heikki Huhmo sanoo.

BusinessOulu toimii kaupungissa yhteiskehittämisen fasilitoijana ja haluaa tarjota yrityksille pilotointi- ja kokeilumahdollisuuksia aidoissa ympäristöissä yhdessä kumppaneiden kanssa. 

Oulun kaupungin oman toiminnan tehostajana, rikastajana ja mahdollistajana tulevaisuuden radioteknologioilla on tärkeä rooli. Oululaisille korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille 5G tuo paljon tutkittavaa ja pohdittavaa – ei pelkästään teknologian takia, vaan myös sen poikkitieteellisten vaikutusten takia.

 ”5G:n suurin lisäarvo tulee liiketoimintasovellusten kautta, jotka hyödyntävät 5G:n korkeaa kapasiteettia ja alhaisia viiveitä liikkuvassa, reaaliaikaisessa käytössä. Hiukkavaaran pilotti on ollut mielenkiintoinen mahdollisuus DNA:lle kehittää uusia, 5G:n mahdollistamia toimintamalleja yhdessä innovatiivisen asiakkaan ja kumppaneiden kanssa”, kertoo DNA:n yritysliiketoiminnan strategiasta ja yritysasiakkaiden palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuukka Toivonen.

DNA on toteuttanut Hiukkavaaran kouluun 5G-sisäkuuluvuuden 3,5 GHz-taajuudella sekä tarjonnut 5G-tabletit oppilaiden käyttöön.

Oulun kaupungissa toimii aktiivinen STEAM in Oulu -verkosto, johon kuuluu yli 30 perusasteen koulua. STEAM on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Art and Math. Opetuksessa STEAM tarkoittaa oppiaineryhmien ja teknologian yhdistämistä laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi. Oppilaat ovat mukana niiden rakentamisessa, ja opettajien keskinen yhteistyö on tärkeää.

 

Lue myös