Hirvenmetsästysperinteet jatkuvat Sanginjoella lauantaista alkaen – alueella voi edelleen retkeillä

Sanginjoella voi alkavalla hirvenmetsästyskaudellakin retkeillä, kun suosii merkittyjä ulkoilureittejä. Kuva: Susanna Salo

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Aiemmin hirvenmetsästysluvat Sanginjoelle on myöntänyt Oulun kaupunki. Metsähallitus on päättänyt pitää hirvenmetsästykseen liittyvät käytännöt ainakin toistaiseksi ennallaan. Metsästys ei rajoita alueen muuta virkistyskäyttöä.

“Kyseessä on kohtalaisen laaja alue Oulun kaupungin kupeessa. Hirvikannan kasvu voisi lisätä liikenneonnettomuuksia ja muita hirvivahinkoja, kun hirviä eksyy kaupunkialueelle”, sanoo erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen Metsähallituksen Eräpalveluista.

Liian suureksi kasvanut hirvikanta katsotaan uhaksi myös alueen luonnolle. Hirvet syövät mielellään haavan taimia, ja vaikeuttavat siten haavan uudistumista. Vanhat, järeiksi kasvaneet haavat ovat kuitenkin monen uhanalaisen lajin elinympäristöä, ja siten tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle.

Hirvenmetsästys alkaa lauantaina 1. lokakuuta 2022 ja päättyy 15. tammikuuta 2023. Alueelle johtavien teiden ja polkujen varsille laitetaan infokyltit metsästyskauden ajaksi. Valtion omistamilla alueilla Sanginjoella metsästää kolme alueella jo pitkään toiminutta metsästysseuraa.

”Meidän seuramme on metsästänyt Sanginjoella puolenkymmentä vuotta, eikä ongelmia ole ollut. Kaikki mahdumme hyvin kulkemaan sinne.”

“Metsästys toteutetaan turvallisuus edellä, emmekä halua rajoittaa kenenkään ulkoilua. Metsästys painottuu aamuihin ja aamupäiviin, ja liikumme pääosin muualla kuin merkittyjen ulkoilureittien tienoilla. Meidän seuramme on metsästänyt Sanginjoella puolenkymmentä vuotta, eikä ongelmia ole ollut. Kaikki mahdumme hyvin kulkemaan sinne. Meitä saa myös mielellään tulla jututtamaan, kun kohdataan taukopaikoilla”, sanoo metsästyksenjohtaja Tero Perttunen Oulujoen eräseurasta.

Metsähallitus muistuttaa, että retkeilijät voivat omalta osaltaan lisätä turvallisuutta suosimalla aina merkittyjä reittejä ja käyttämällä värikkäitä vaatteita. Hämärässä ja pimeällä kulkiessa on hyvä käyttää valoja, esimerkiksi otsalamppua, ja varustautua huomioliivillä.

Lain mukaan koiran irti päästäminen vaatii aina maanomistajan luvan. Alueella toimivilla metsästysseuroilla on oikeus käyttää hirvikoiria metsästyksessä. Retkeilijöiden tulee pitää koirat kytkettyinä.

“Kun kaikki toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan, erilaiset käyttömuodot sopivat Sanginjoelle ja riskit saadaan minimoitua. Metsähallituksen yhtenä tehtävänä on sommitella yhteen alueen virkistyskäytön eri muodot”, Rautiainen sanoo.

Sanginjoen alueesta perustetaan luonnonsuojelualue lähivuosina, jolloin ratkaistaan metsästyskäytön linjaukset pitkällä aikavälillä. Perustamissäädöksen valmistelusta vastaa ympäristöministeriö.