Hartaanrannan katu- ja siltasuunnitelmista avoin keskustelutilaisuus tiistaina

Hartaansillasta on tulossa huomattava maamerkki Ouluun. Kuva: Ylitys / Maanlumo

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Hartaanrannan ja Hartaansillan katu- ja ympäristösuunnitelmat ovat nähtävillä 14.–28.10. 2022 välisen ajan.

Hartaanrantaan suunnitellaan asemakaavan mukaisesti uudet kadut, jalankulku- ja pyöräilyväylät, aukiot ja venetelarannat. Alueelle rakennetaan myös vesi- ja jätevesihuollon, hulevesien, sähkönjakelun, kaukolämmön sekä tietoliikenteen verkostot. Kaupunginvarikon alueelta poistetaan purettavat rakennukset.

Koskitie on tarkoitus muuttaa pyöräkaduksi, joka jatkuu Rajabaanana Hietasaarentien pohjoispuolelle. Tukkisaaren ja mantereen välinen vesialue ruopataan ja sinne rakennetaan uusi venetelaranta ja ajoyhteys, josta on käynti veneenlaskuluiskalle. Nykyinen Varikonrannan venetelaranta säilyy entisellään. Tervaporvarinpuiston polkuverkostoa täydennetään ja nykyisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä parannetaan.

Sillan päätyihin oleskelutasanteita

Hartaansiltaa koskee erillinen suunnitelma, joka sisältää siltaan liittyvän ympäristösuunnitelman. Sillan Hietasaaren ja Tuiran puoleisiin päätyihin rakennetaan porrastettuja oleskelutasanteita istutuksineen. Sillan valaistus toteutetaan erikoisvalaistuksena. Sillan alitse kulkee Hartaansaaren veneväylä.

Sillasta tulee kaksijänteinen teräksinen kaarisilta, jonka hyötyleveys on 4,5 metriä.

Suunnitelmia esitellään tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa tiistaina 25.10. kello 17.30–19.30 Ympäristötalolla kahvila Leetassa (Solistinkatu 2). Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Teamsin kautta: Linkki tilaisuuteen.