Hallituksen Pohjoinen ohjelma lähtee nyt käyntiin – Alatossava ja Vehkaperä nimettiin Oulun edustajiksi

Vs. kaupunginjohtaja Ari Alatossava ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä ovat Oulun edunvalvojat hallituksen Pohjoisen ohjelman neuvottelukunnassa. Kuvat: Sanna Krook / arkisto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan kirjattu Pohjoinen ohjelma on lähtemässä nyt toden teolla käyntiin. Oulun kaupunginhallitus nimesi maanantaina vs. kaupunginjohtaja Ari Alatossavan Pohjoisen ohjelman neuvottelukunnan jäseneksi ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperän hänen varajäsenekseen.

Oulun kaupunki julkaisi viime vuoden eduskuntavaalien alla yhdessä muiden Pohjois-Suomen toimijoiden kanssa esityksen Pohjoisesta ohjelmasta, jonka ydinajatuksena on, että pohjoisen Suomen mahdollisuuksien hyödyntäminen on koko Suomen etu. Pohjoisella ohjelmalla pyritään vahvistamaan pohjoisen elinvoimaa, investointeja ja osaamista sekä painottamaan pohjoisen merkitystä Suomen huoltovarmuuden ja omavaraisuuden kannalta muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Esityksen Pohjoisesta ohjelmasta allekirjoitti 25 eri avaintoimijaa Pohjois-Suomesta, Keski-Pohjanmaalta Lappiin saakka, maakuntaliitoista yrittäjäjärjestöihin.

Pohjoinen ohjelma, samoin kuin Itäinen ohjelma, kirjattiinkin pääministeri Petteri Orpon muodostaman hallituksen ohjelmaan. Nyt hallitus on käynnistänyt pohjoisen ja itäisen Suomen ohjelmien valmistelun ja asettaa molempia varten omat valmistelutyöryhmät. Lisäksi valtioneuvoston kanslia asettaa molemmille ohjelmille neuvottelukunnan tukemaan ohjelmien valmistelua ja seuraamaan toimien täytäntöönpanoa.

Hallitus pyysi Oulun kaupunkia nimeämään Pohjoisen ohjelman neuvottelukuntaan oman edustuksensa. Kaupunginhallitus nimesi maanantain kokouksessaan Oulun edustajaksi neuvottelukunnassa vs. kaupunginjohtaja Ari Alatossavan ja hänen varajäsenekseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperän.

Konkreettisia toimia haussa

Pohjoisen ohjelman tavoitteena on esittää konkreettisia toimia, joilla voidaan lisätä Pohjois-Suomessa kestävän kasvun mahdollisuuksia ja uusia investointeja sekä vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja alueellisia elinvoimatekijöitä. Tavoitteisiin kuuluu myös puhtaan energian mahdollisuuksien hyödyntäminen, kestävän matkailun edistäminen, osaamisen ja työvoiman saatavuuden edistäminen, koko Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden sekä omavaraisuuden parantaminen sekä pohjoisen alueen fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden parantaminen.

Pohjoisen ohjelman toimikausi alkoi maanantaina 12. helmikuuta ja kestää koko hallituskauden. Ohjelman valmistelusta vastaa poikkihallinnollinen valmisteluryhmä, jota johtaa valtioneuvoston kanslian strategiaosaston osastopäällikkö Harri Martikainen. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo valtiovarainministeriöstä.