Gasum ja Oulun Energia suunnittelevat uuden biokaasulaitoksen rakentamista Ouluun

Gasum suunnittelee myös Ruskon biokaasulaitoksen laajentamista. Uusi laitos tulisi Laanilaan. Kuva: Gasum

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Gasumin suunnitelmissa on rakentaa nesteytettyä biokaasua tuottava biokaasulaitos Oulun Laanilaan. Laitos olisi Suomen toinen nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos.

Oulun Energia suunnittelee Laanilan biokaasulaitoksen yhteishankkeessa investointia jätteen käsittelylaitteistoon, jolla 130 000 tonnin vuotuisesta kotitalouksien sekajätemäärästä erotellaan noin 45 000 tonnia biohajoavaa materiaalia.

Gasum vastaa hankkeessa biohajoavan jätteen prosessoinnista biokaasuksi ja jalostamisesta liikennepolttoaineeksi. Valmistuessaan biokaasulaitos tuottaisi valmistuessaan noin 40 GWh nesteytettyä biokaasua vuodessa.

Myös Ruskon laitosta laajennetaan

Uuden biokaasulaitoksen lisäksi Gasum suunnittelee myös olemassa olevan Oulun Ruskon biokaasulaitoksen laajennusta. Ruskossa biokaasun raaka-aineena käytetään erilliskerättyä biojätettä sekä paikallisia puhdistamolietteitä, joista tuotetaan biokaasua sekä kierrätysravinteita.

Laajennuksen jälkeen laitoksen biokaasun tuotantokapasiteetti kasvaisi 20 megawattituntia vuodessa. Lisätuotanto toimitettaisiin Laanilaan nesteytettäväksi. Nesteytetyn biokaasun vuosittainen tuotantomäärä Oulun seudulla olisi tällöin yhteensä 60 megawattituntia.

Investointipäätöksiä odotellaan

”Uusi biokaasulaitoshankkeemme mahdollistaa sen, että nesteytettyä biokaasua riittäisi korvaamaan dieselin noin 120 rekan polttoaineena vuodessa. Kiinnostus biokaasun liikenteessä mahdollistamiin päästövähennyksiin on kasvussa. Hankkeen investointipäätöstä ei vielä ole tehty,” kertoo Ari Suomilammi, Gasumin Suomen kiertotalousjohtaja.

”On hienoa, että laitoshankkeemme suunnittelutyö jatkuu yhdessä Gasumin kanssa ja voimme edistää kiertotalouden toteutumista Oulun seudulla”, kertoo Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi investointitukea, uusiutuvan energian suuren demonstraatiohanketukea Gasumin hankkeelle 7,944 miljoonaa euroa. Tuki on tarkoitettu suurille demonstraatiohankkeille, jotka tarjoavat uusia energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi.