Elle kannustaa asettumaan ehdolle nuorisovaltuustoon

Elle kertoo keskustelu-, neuvottelu- ja esiintymistaitojen kehittyneen valtuustokaudella. Kuva: Beata Tallgren.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Annu Maarit Höttönen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Elle Tallgren on toiminut yhden kauden Oulun nuorten edustajistossa ONEssa, jossa on yhteensä 24 varsinaista ja 6 varajäsentä. ONEssa hän on päässyt tuomaan nuorten ääntä kuuluviin muun muassa lautakuntakokouksissa. Nuo­ri­so­val­tuus­to antaa nuo­rel­le mahdollisuuden pääs­tä kos­ke­tuk­siin kunnalliseen pää­tök­sen­te­koon il­man po­liit­ti­siin puo­lu­ei­siin si­tou­tu­mis­ta.

”Nuo­ri­so­val­tuu­te­tuk­si läh­te­mi­nen on avannut pal­jon ovia pai­kal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen sa­ral­la, kos­ka Oulussa ollaan kiinnostuneita nuorten mielipiteistä”, Tallgren kertoo.

Tallgren on saanut solmittua nuorisovaltuustoaikanaan uusia tuttavuuksia, ja esimerkiksi Lapsiystävällinen kunta -työryhmässä työskentely on ollut mielenkiintoista ja palkitsevaa.

”Keskustelu-, neuvottelu- ja esiintymistaidot ovat kehittyneet valtuustokaudella”.

Nuorisovaaleja vietetään loppuvuonna

Vaaleissa voivat asettua ehdolle vuosina 2001-2005 syntyneet, ja äänestää voivat vuosina 2001-2007 syntyneet Oulun alueella asuvat tai opiskelevat nuoret. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti koululta saadun koodilla. Äänestysaika on 24.11-3.12.

Tallgren kannustaa nuoria asettumaan ehdolle.

”Nuorisovaltuustossa vaikuttaminen laajentaa näkökulmaa oikeaan elämään.”

Valituksi tulemisen jälkeen edustajisto perehdytetään tehtäväänsä, eli aikaisempaa kokemusta ei päätöksenteosta tarvitse olla. Kokouksia ONElla on noin ker­ran kuus­sa.

Tallgren hoitaa oman valtuustokautensa loppuun ja samalla etäopiskelee. Hän on saanut opiskelupaikan yhdestä Lontoon lääketieteellisistä yliopistoista, jonne kirjoittamansa motivaatiokirjeen sisältö koostui osaksi nuorisovaltuustosta saamista opeista ja kokemuksista.

Lisää tietoa nuorisovaaleihin liittyen www.ouka.fi/nuorisovaalit.

Äänestysaika on 24.11-3.12.

Uu­sim­man kun­ta­lain myö­tä jo­kai­ses­sa kun­nas­sa täy­tyy toi­mia nuo­ri­so­val­tuus­to tai muu nuor­ten ase­maa aja­va toi­mie­lin.

Vaalien ehdokasasetteluaika on 1.9. – 31.10.2020. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua kaupungin verkkosivuilla.