Avointen työpaikkojen määrä laskussa Pohjois-Pohjanmaalla – yli 50-vuotiaiden työttömyys vähentynyt selvästi

Heinäkuussa haettiin tekijöitä varsinkin rakennusalan, ravintola-alan, sote-palvelujen sekä myynnin tehtäviin. Kuva: Ely

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaalla 21 100, mikä on 1 400 työtöntä enemmän kuin kesäkuussa, mutta 2 900 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuukausina työttömien määrä perinteisesti kasvaa vastavalmistuneiden kirjautuessa TE-palvelujen asiakkaaksi – niin myös tänä vuonna. Työttömistä kokoaikaisesti lomautettuja oli lähes 1 300.

Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste oli heinäkuussa 11,2 prosenttia ja koko maassa se oli 10,3.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt tasaisesti alkuvuoden aikana, mutta viime kuukausina on ollut taitetta nähtävissä. Heinäkuun lopussa vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 6 500, mikä on 1 300 vähemmän kuin vuosi sitten, mutta 50 enemmän kuin kesäkuussa. Myös yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrässä on hienoista kasvua, joskin vielä muutos on vähäinen. 

Useissa seurantaryhmissä työttömien määrä on alempi kuin vuosi sitten. Ikäluokissa esimerkiksi alle 25-vuotiaita työttömiä oli Pohjois-Pohjanmaalla heinäkuussa vajaa 3 200, mikä on 600 työtöntä nuorta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli heinäkuun lopussa 6 400 eli lähes 900 vähemmän kuin vuosi sitten.

Yli 55-vuotiaiden työttömyys laskenut selvästi

Heinäkuun työttömyys Yleisen työttömyyskassan jäsenistössä oli 5,6 prosenttia. Edellinen näin matala luku on syksyltä 2019. Etenkin yli 55-vuotiaiden työttömyys laski kesällä. Toisaalta uusia hakemuksia saapui heinäkuussa paljon ennusteita enemmän.

Työttömyys on laskenut nopeimmin yli 55-vuotiaiden keskuudessa, vaikka työttömyys aleni kaikissa ikäryhmissä. Voimakkainta lasku oli yli 55-vuotiaissa; heidän työttömyytensä oli heinäkuussa 11,4 prosenttia ja on laskenut maaliskuusta jopa 5,2 prosenttiyksikköä.  

Myös vuodentakaiseen verrattuna yli 55-vuotiaiden työttömyys on laskenut reippaasti, 3,7 prosenttiyksikköä eli lähes kolmanneksella viime vuoden heinäkuusta. 

”On ilahduttavaa, että työttömyys laskee vanhemmasta päästä, vaikka osa siitä selittyykin kausivaihtelulla. Vielä viime vuoden keväällä yli 55-vuotiaiden työttömyys oli kahdessakymmenessä prosentissa, nyt ollaan jo melko lähellä kymmentä prosenttia”, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Lue myös