Asuntomessujen tontit tulevat haettaviksi tammikuussa

Oulun asuntomessualueelle on tulossa myös kelluvia asuntoja.

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Vuoden 2025 asuntomessujen alue sijoittuu Hartaanselän uoman molemmin puolin Hartaanrannan, Lehtokylän ja Vaakunakylän kaava-alueille.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina laittaa messualueen pientalotontit haettavaksi 2.1.–28.2. 2023, kelluvat asunnot 2.1.–28.2. 2023 sekä kerrostalotontit 2.1.–31.1. 2023. Muut kuin messukohteiksi valitut alueet toteutuvat messujen jälkeen tulevan maankäytön toteuttamisohjelman mukaisessa aikataulussa.

Asuntomessujen erikoisuus on kelluvat asunnot, joiden toteuttajaksi kaupunki hakee yrityksiä ja niiden yhteenliittymiä. Yhteenliittymissä edellytetään olevan sekä kelluvan rakentamisen asiantuntemusta että tavanomaisen pientalorakentamisen osaamista. Tulevat asukkaat voivat olla osana yhteenliittymiä.

Kaupunki rakentaa Hietasaareen laiturirakenteen, johon kelluvat asunnot kiinnittyvät. Kelluville asunnoille varattu tontti vuokrataan 60 vuoden vuokrasopimuksella, ja tontin rakentamisessa tulee noudattaa korttelille laadittua erillistä rakentamistapaohjetta.

Asuntomessujen laaturyhmä tekee hakemusten perusteella tonttivaraukset, jotka hyväksyy aikanaan yhdyskuntalautakunta.

Laatua vaaditaan

Hartaanselänrannan rakentajille asetetaan tarkat ehdot ja vaatimukset, jotta varmistetaan alueen laadukas rakentaminen. Asuntomessualueesta halutaan korkeatasoinen, kestävän kehityksen mukainen kaupunkiympäristö, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä. Messualueesta halutaan myös suosittu vierailupaikka, hyvän kaupunkiasuminen esimerkkikohde ja ilon aihe kaikille oululaisille.

Hartaanranta täydentää Tuiran kaupunginosaa ja yhdistää sen entistä paremmin suistoalueen rantaverkostoon. Alueen maamerkkinä toimii 16-kerroksinen puukerrostalo alueen keskellä. Rakennustyypit ovat monipuolisia asuinpientaloja, kaupunkirivitaloja ja kerrostaloja.

Hietasaaressa, Hartaansillan länsipuolelle sijaitseva Vaakunakylä täydentää Hietasaaren asuinaluetta pääosin puurakentamisen alueena, jossa erikoisuutena löytyy myös terassitalo alueen kärjestä ja osana satama-aluetta kelluvien rakennusten alue.

Vaakunakylän eteläpuolella Lehtokylän alue on monimuotoisen luonnon ympäröivä pientaloalue reilulle sadalle asukkaalle. Alueelle on osoitettu kaksi asuinpientalotonttia yhtiömuotoiselle rakentamiselle ja loput 22 tonttia ovat omakotitaloille sekä kytketyille erillispientaloille.

Asuntomessualueen kerrostalojen rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi vuonna ja pientalojen rakentaminen vuonna 2024.

Myös messualueeseen liittyvä katu- ja ympäristösuunnittelu etenee koko ajan. Hartaanrannan ja Hartaansillan suunnitelmia esitellään tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa ensi tiistaina 25.10. kello 17.30–19.30 Ympäristötalolla kahvila Leetassa (Solistinkatu 2).

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Teamsin kautta: Linkki tilaisuuteen.