Asuntomessujen taloista tulee ilmastoystävällisen rakentamisen pilottirakennuksia

Oulun kaupungin ilmastoneuvoja Tommi Riippa valmistelee uuden rakentamislain voimaantuloa kaupunkiympäristöpalveluissa. Kuva: Hanna Sankala-Sivula

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Sirpa Tarkkinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungille ilmastoystävällinen rakentaminen alkaa pikkuhiljaa olla täyttä todellisuutta. Asuntomessujen rakennuslupahakemukset jätetään tänä vuonna, ja niistä kaikista lasketaan hiilijalanjäljet.

Uudelle rakennukselle tai mittavammalle korjaukselle on laadittava ilmastoselvitys vuoden 2025 alusta lähtien, kun maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskeva osa korvataan uudella rakentamislailla. Mukana pitää olla myös hiilijalanjälkilaskelma.

Tämän hetken tiedon mukaan vuoden 2025 alusta hiilijalanjäljen raja-arvojen täyttymistä edellytetään tietyn tyyppisiltä rakennuksilta. Pientaloille ei heti ole tulossa sitovia raja-arvoja, mutta laskelma silti vaaditaan kaikkiin vuodesta 2025 alkaen jätettäviin lupahakemuksiin.

Ensimmäiset lupahakemukset jätetty

Oulun kaupungin rakennusvalvonnassa ilmastoneuvoja Tommi Riippa valmistelee työyhteisöään uuden lain voimaantuloon.

”Vuoden 2025 asuntomessut Oulussa toimii pilottialueena, jonka taloista lasketaan hiilijalanjäljet”, Riippa kertoo.

Asuntomessutalojen rakennuslupahakemukset jätetään tänä vuonna eikä lain vaatimus ympäristöselvityksestä ole vielä voimassa. Asuntomessualueen asemakaavaan laskelmat silti vaaditaan.

Hiilijalanjäljen suuruuteen vaikuttavat eniten rakennuksessa käytettävät materiaalit, rakennuksen energian tuottamistapa ja rakennuksen energiatarpeen määrä.
Ilmastoneuvoja Tommi Riippa, Oulun kaupungin rakennusvalvonta

Ensimmäiset lupahakemukset on Riipan mukaan jo jätetty, ja muutamassa on mukana hiilijalanjälkilaskelma.

Hiilikädenjälki kertoo ilmastohyödyistä

Hiililaskennan perustana ovat päästöt, jotka aiheutuvat rakennushankkeen luonnonvarojen käytöstä ja valmistuksesta.

”Hiilijalanjäljen suuruuteen vaikuttavat eniten rakennuksessa käytettävät materiaalit, rakennuksen energian tuottamistapa ja rakennuksen energiatarpeen määrä”, selvittää Riippa.

Hiilijalanjäljen lisäksi lasketaan hiilikädenjälki. Se kertoo rakentamisen ilmastohyödyt.

”Esimerkiksi rakennukseen asennettavien aurinkopaneelien energiasta sähköverkkoon syötettävä osa vähentää muualla tuotettavan sähköenergian määrää ja kasvattaa rakennukselle laskettavaa hiilikädenjälkeä.”

Laskelmiin liittyviä asetuksia ei ole vielä julkaistu, joten yksityiskohtiin saattaa tulla muutoksia.

Pitkäikäinen on ympäristöystävällinen

Materiaalien valinnassa Riippa kehottaa vertailemaan vaihtoehtojen välillä niiden elinkaaren aikaisia hiilijalanjälkiä ja suosimaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

”Pitkäikäiset materiaalit ovat yleensä myös ympäristöystävällisiä. Huonoja vaihtoehtoja ovat valmistuksessa paljon energiaa vaativat ja lyhytikäiset materiaalit.”

Hiilijalanjälkeä voidaan pienentää myös hyödyntämällä kierrätettyjä materiaaleja. Perinteisesti näin on Riipan mukaan toimittu esimerkiksi purettavien hirsirakennusten kanssa, joista hirret käytettiin uudelleen tai koko rakennus saatettiin siirtää uudelle paikalle.

Pitkäikäiset materiaalit ovat yleensä myös ympäristöystävällisiä.
Ilmastoneuvoja Tommi Riippa, Oulun kaupungin rakennusvalvonta

Läheltä hyödynnetty vähentää hiilijalanjälkeä

Yksi ympäristöystävällisen Oulun tavoitteita on hiilineutraali rakentaminen ja toimiva kiertotalous. Kaupungille on esimerkiksi laadittu kiertotalouden tiekartta.

Tahkokankaalta kiertoon -hankkeessa purettava betoni ja tiili murskattiin paikan päällä ja hyödynnettiin alueen katujen ja ympäristön rakentamisessa, joten pitkiä kuljetuksia ei tarvittu.

”Raskaan purkujätteen kaatopaikalle kuljettaminen vie paljon energiaa. Mitä lähempänä pystytään hyödyntämään materiaaleja, sitä pienempi on hiilijalanjälki”, Riippa muistuttaa.

Toisaalta kaiken kierrätetyn materiaalin tulee soveltua uuteen käyttöön sekä olla terveellistä ja turvallista käytössä. Rakennushankkeissa tämäkin tulee erikseen varmistaa.