Asemakeskuksen alueen kehittäminen jatkuu, vaikka suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailusta tuli pettymys

Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki tekevät nyt uuden toimintasuunnitelman, jonka mukaan Oulun Asemakeskuksen alueen kehittäminen jatkuu mahdollisimman pian. Kuva: Lahdelma ja Mahlamäki arkkitehdit

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Senaatin Asema-alueet Oy:n järjestämään Asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun tuli ensimmäisessä vaiheessa viime lokakuussa kaksi ehdotusta. Tuomaristo arvioi jätetyt kilpailuehdotukset, ja ehdotusten jättäneiden tahojen kanssa käytiin jatkoneuvottelut, joiden pohjalta kilpailijoiden oli määrä toteuttaa päivitetyt ja lopulliset kilpailuehdotukset helmikuun 10. päivään mennessä. Kilpailuehtojen mukaisia lopullisia ehdotuksia ei kuitenkaan saatu.

”Tiedämme, että Oulun asema-alueella on iso merkitys oululaisille, ja alueella on valtava potentiaali kaupungin kehittymisen näkökulmasta. Kilpailun päättyminen tällaiseen lopputulokseen on suuri pettymys. Vahva tahtotilamme on kuitenkin löytää alueelle toteuttaja mahdollisimman pian”, toteaa Senaatin Asema-alueet Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen Senaatin tiedotteessa.

Asemakeskuksen alueen kehittäminen alkoi vuonna 2016 arkkitehtuurikilpailulla, minkä jälkeen alueelle on tehty asemakaavan muutosluonnos. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun tavoitteena oli löytää alueen toteuttaja ja suunnitteluratkaisu, joka on arkkitehtonisesti laadukas ja tukee alueelle suunniteltujen toimintojen toteutumista.

”Alueen kehittämisen keskeisenä tavoitteena on edelleen, että alueelle rakentuvan joukkoliikenneaseman myötä kaupunkilaisten ja matkustajien päivittäinen liikkuminen helpottuu ja matkustusmukavuus kasvaa.”

Oulun kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläinen pitää kilpailun lopputulosta valitettavana, mutta toteaa, että Asemakeskuksen alueen kehittäminen jatkuu.

”Alueen kehittämisen keskeisenä tavoitteena on edelleen, että alueelle rakentuvan joukkoliikenneaseman myötä kaupunkilaisten ja matkustajien päivittäinen liikkuminen helpottuu ja matkustusmukavuus kasvaa. Alueen toimivuuden parantaminen on tärkeää myös Oulun ja koko Pohjois-Suomen saavutettavuuden näkökulmasta”, Kilpeläinen sanoo tiedotteessa.

”Tämän jälkeen alueen toteuttamisen osalta on asetettava sellaiset tavoitteet sekä reunaehdot, jotka mahdollistavat alueen rakentamisen.”

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun infotilaisuudessa mukana olleita ja kilpailumateriaalin pyytäneitä tahoja oli pitkälti toista kymmentä.

”Vielä ei ole tarkkaa tietoa miksi kilpailuun ei alun laajasta kiinnostuksesta huolimatta saatu yhtään kilpailuehtojen mukaista ehdotusta. Seuraavaksi meidän ja Oulun kaupungin on analysoitava tarkkaan kilpailun lopputulokseen johtaneet syyt. Tämän jälkeen alueen toteuttamisen osalta on asetettava sellaiset tavoitteet sekä reunaehdot, jotka mahdollistavat alueen rakentamisen”, sanoo kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun päättymisen jälkeen Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki tekevät uuden toimintasuunnitelman, jonka mukaan Oulun Asemakeskuksen alueen kehittäminen jatkuu mahdollisimman pian.