Aluevaalit ovat tärkeät – hyvinvointialueen päätäntäelimistä päätät sinä

Aluevaaleissa kansalaisten äänten perusteella valitaan aluevaltuusto, joka nimeää aluehallituksen. On siis tärkeä valita oikeita henkilöitä päätöksentekoon. Kuva: Mostpotos

Julkaistu: Kirjoittaja: Tapio Ylikorkala

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tammikuun aluevaaleissa äänestäjät valitsevat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle aluevaltuuston, johon tulee 79 jäsentä. Aluevaaleissa vaalipiirinä on koko hyvinvointialue, eli äänestäjät voivat äänestää ketä vain Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdokasta. 

Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää terveyden- ja sosiaalihuollon sekä pelastustoimen palvelut koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella vuoden 2023 alusta lähtien. Niin sanottuun POP-hyvinvointialueeseen kuuluvat kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 30 kuntaa. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Se päättää muun muassa talousarviosta, asiakasmaksuista, toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista sekä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Valtuusto päättää myös hallintosäännöstä, eli poliittisesta ja virkamiesorganisaatiosta sekä heidän tehtävistään ja toimivallastaan. Lisäksi valtuuston päätäntävaltaan kuuluvat esimerkiksi omistajaohjauksen periaatteiden ja liikelaitosten muodostaminen sekä tilinpäätöksen hyväksyminen ja jäsenten valitseminen erilaisiin toimielimiin. 

Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen, joka johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta aluevaltuustoa käytännönläheisemmällä tasolla. Lisäksi aluevaltuusto päättää lakisääteisistä ja tarpeelliseksi katsomistaan muista toimielimistä kuten tarkastuslautakunnasta, nuorisovaltuustosta sekä vanhus- ja vammaisneuvostosta. 

Tärkeitä päivämääriä 

  • Millä alueella saat äänestää, määräytyy sen mukaan, missä olet kirjoilla 3.12.
  • Ehdokasasettelu päättyy 14.12.
  • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.1. ja ulkomailla 12.–15.1.
  • Varsinainen vaalipäivä on su 23.1.
  • Valtuusto aloittaa työnsä 1.3. 

Lue myös