Alkava lakko vaikuttaa laajasti Oulun kaupungin palveluihin viikon verran – myös oppilaat opiskelevat jälleen kotona

Koulut kumisevat huomisesta tiistaista eteenpäin tyhjinä. Lakko kestää 9. toukokuuta asti. Kuva: arkisto

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Lakkopäivien aikana pääosa Oulun kaupungin päiväkodeista ja perhepäiväkodeista on kiinni. Lakko ei koske yksityistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta pitää vielä maanantaina 2. toukokuuta ylimääräisen kokoukseen ja päättää esiopetuksen keskeyttämisestä kunnallisissa yksiköissä mahdollisen lakon ajalle.

Ensisijaisesti pyritään turvaamaan varhaiskasvatus yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisissä tehtävissä toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon, palo- ja pelastustoimen sekä poliisin henkilöstön lapsille. Edellytämme, että molemmat huoltajat, tai ainut huoltaja yhden huoltajan perheessä, työskentelevät lakon aikana kriittisissä tehtävissä.

Joitakin päiväkoteja avoinna

Mikäli päiväkoteihin jää edellä mainittujen lapsien lisäksi tilaa, avoinna oleviin päiväkoteihin otetaan lapsia lakkopäivinä sitä mukaa kuin lapsia tulee paikalle. Lapsia voidaan ottaa päiväkoteihin enintään sen verran, että lakisääteisiä ryhmäkoko- ja henkilöstömitoituksia voidaan noudattaa. Paikkoja ei voi varata etukäteen.

Avoinna ovat päiväkodit: Kiiminkijoen päiväkoti, Hintan päiväkoti, Pitkäkankaan päiväkoti, Kuukkelin päiväkoti (jatkettu aukiolo), Savotta-aukion päiväkoti, Maikkulan päiväkoti, Varpulan päiväkoti, Värtön päiväkoti, Kisakentän päiväkoti, Ruiskukan päiväkoti, Länsituulen päiväkoti ja Kuivasjärven päiväkoti.

Avoinna olevissa päiväkodeissa tarjotaan ateriat. Ruokalistamuutoksia voi tulla, ja päiväkoteja tiedotetaan mahdollisista muutoksista.

Peruskoulut kiinni

Oulun kaupungin järjestämän perusopetuksen oppilaiden koulutyö keskeytyy 3.-9. toukokuuta. Samalla keskeytyy myös koulujen iltapäivätoiminta sekä erityishuoltolain mukainen aamu- ja iltapäivähoito.

Leirikoulujen ja vastaavien toteuttaminen on mahdollista, mikäli asiasta on työntekijöiden osalta sovittu ammattiliittojen kanssa.

Lukiot kiinni, vapaa opetus soveltaen

Oulun kaupungin lukioiden tiloissa ei järjestetä opetusta eikä kouluruokailua. Lakon aikana opiskelijat opiskelevat itsenäisesti rehtorin tai opettajan antaman ohjeiden mukaisesti.

Oulun konservatorion valintakokeet ja IB-lukion ylioppilaskirjoitukset järjestetään. Oulu-opistossa, Oulun konservatoriossa ja Oulun taidekoulussa järjestetään opetusta soveltuvin osin.

Muutamat sisäliikuntapaikoista auki

Oulun kaupungin uimahallit sekä iso osa sisäliikuntapaikoista on suljettuina. Sisäliikuntapaikoista auki ovat Ouluhalli, Linnanmaan jäähalli, Värtön liikuntahalli, Toppilan liikuntatalo, Kasarmin liikuntasali sekä koulujen ja päiväkotien liikuntasalit.

Ulkoliikuntapaikkojen huoltorakennukset on suljettu, eikä henkilökuntaa ole paikalla.

Ohjattuja ryhmiä tai muita ohjattuja liikuntapalveluita ei järjestetä myöskään avoinna olevissa liikuntapaikoissa. Liikuntapaikkojen vuoronvaraus palvelee normaalisti.

Kirjasto ja osa laitoksista avoinna

Pääkirjasto on avoinna viikonloppua lukuun ottamatta. Muut kirjastoyksiköt, kirjastoautot ja omatoimet ovat alustavasti kiinni, mutta mahdollisesti joku kirjastoyksikkö tai omatoimi avataan myöhemmin asiakkaiden käyttöön. Kirjastopalvelut tiedottaa muutoksista verkkosivuillaan.

Pohjois-Pohjanmaan museo on suljettu, muut Luupin kohteet eli Oulun taidemuseo ja Tietomaa ovat avoinna normaalisti. Kulttuuritalo Valve on avoinna tavallista lyhyemmillä aukioloajoilla. Lakko ei vaikuta Oulu Sinfonian toimintaan.

Erityisryhmien palvelut

Osa erityisryhmien työ- ja päivätoiminnan yksiköistä on suljettuna lakon vuoksi. Välttämätön palvelu toteutetaan keskitetysti. Välttämättömän palvelun tarve on kartoitettu ja asiakkaille ilmoitetaan lähempänä, missä työ -tai päivätoiminta toteutetaan.

Erityisryhmien ohjaajapalvelujen toimintaa supistetaan 3.–9. toukokuuta. Asiakkaiden ohjaajakäyntejä voidaan joutua perumaan tai siirtämään. Olemme yhteydessä asiakkaaseen ennen käynnin ajankohtaa, jos käynti siirretään tai perutaan.

Ikäihmisten lisäpalvelut ja asiointipisteet kiinni

Ikäihmisten päivätoiminta, Tuiran senioritoiminta ja Aino-neuvonnan asioimispiste suljetaan lakon ajaksi.

Oulu10-asiointipisteet ovat suljettuina. Asiakaspalvelu toimii mahdollisuuksien mukaan puhelimessa ja muissa sähköisissä palvelukanavissa, mutta yhteydenottoihin vastaamisessa voi olla kyseisenä ajankohtana viivettä.

Bussilippuja voi ostaa lakonkin aikana verkkokaupasta, osasta R-kioskeja, lippuautomaateista, joiden sijainnit näkee tästä linkistä.

Oulun Veden asiakaspalvelu on suljettuna lakon ajan.

Työtaistelun ulkopuolella

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Kiireellinen hoito akuuttivastaanotoilla ja suun terveyden huollossa on rajattu työtaistelun ulkopuolelle.

Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle on rajattu muun muassa ympärivuorokautinen hoito ja hoiva sekä vammaisten, kehitysvammaisten ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen sekä kotihoidon palvelut. Näissä palvelut toimivat normaalisti.

Lakko ei vaikuta vedenpuhdistukseen, jätevedenkäsittelyyn tai vesijohtoverkostojen kunnossapitoon, eikä siten vaikuta kuntalaisten vedensaantiin.

Tarkempia tietoja kaupungin palveluista voi katsoa tästä linkistä.