Alikulkusiltojen rakentaminen vie liikenteen kiertoreiteille Poikkimaantiellä

Väyläviraston ja Oulun kaupungin tiehankkeessa Poikkimaantie levennetään nelikaistaiseksi Äimäraution ja Kiilakiventien liittymän välillä. Kuva: Pasi Rytinki / arkisto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Poikkimaantien perusparannuksen yhteydessä rakennetaan myös uusia alikulkusiltoja. Kiilankiventien ja Mäntylänpolun kohdalla liikenne ohjataan lyhyiden kiertoreittien kautta.

Väyläviraston Oulun Poikkimaantien parannushankkeessa Kiilakiventien ja Mäntylänpolun alikulkusillat rakennetaan uudestaan entistä leveämpinä. Poikkimaantie suljetaan 25.–26. lokakuuta välisenä yönä alikulkusiltojen kohdilta, kun vanhojen siltojen purkaminen alkaa. Moottoriajoneuvoliikenne ohjataan tilapäisille kiertoreiteille.

Nykyiset Kiilakiventien ja Mäntylänpolun alikulkusillat puretaan ja tilalle rakennetaan uudet sillat, jotka vastaavat leveydeltään uudistuvaa Poikkimaantietä. Hankkeessa tie levennetään nelikaistaiseksi 2,4 kilometrin matkalta Äimäraution ja Kiilakiventien liittymän välillä.

Uusitut alikulkusillat on tarkoitus avata heinäkuussa 2024.

Kartta liikennejärjestelyistä.

Näin moottoriliikenne ohjataan Mäntylänpolun alikulkukäytävän kohdalla.

Poikkimaantie suljetaan liikenteeltä Kiilakiventien ja Mäntylänpolun alikulkusiltojen kohdilta torstain 26. lokakuuta vastaisena yönä. Purkamisen ja rakentamisen ajaksi liikenne ohjataan lyhyille kiertoreiteille, jotka on merkitty selkeästi paikan päällä.

Lisäksi Kiilakiventien risteykseen rakennetaan tilapäinen liikenneympyrä liikennettä sujuvoittamaan. Nykyisten siltojen alikulkukäytävät suljettiin pyöräilijöiltä ja jalankulkijoilta rakentamisen vuoksi jo lokakuun alkupuolella.

“Nopeusrajoitus lasketaan siltatyömaat ohittavilla kiertoreiteillä 30 kilometriin tunnissa. Toivomme tiellä liikkujilta erityistä varovaisuutta”, kertoo projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väyläviraston tiedotteessa.

Kartta liikennejärjestelyistä.

Näin moottoriliikenne ohjataan Kiilakiventien alikulkukäytävän kohdalla.

Maanrakentamisen työt Poikkimaantiellä hiljenevät talven myötä. Siltatöitä voidaan kuitenkin jossain määrin jatkaa läpi talven. Jo lähiviikkoina vuorossa on ratapihan ylittävän uuden teräspalkkisillan kriittinen työvaihe, jossa teräspalkit työnnetään kesällä valettujen betonijalustojen päälle.

Väyläviraston ja Oulun kaupungin tiehankkeessa Poikkimaantie levennetään nelikaistaiseksi Äimäraution ja Kiilakiventien liittymän välillä. Tieosuutta parannetaan myös meluestein sekä liittymiä ja valaistusta parantamalla. Uudistukset helpottavat liikkumista jo valmiiksi ruuhkaisella tiellä, jonka liikennemäärien ennustetaan yhä kasvavan. Poikkimaantien parantaminen lisää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa Väyläviraston verkkosivuilta.

 

Kartta liikennemuutoksista

Näin jalankulku- ja pyöräliikenne ohjataan uusien alikulkukäytävien rakentamisen aikana.