Siirry suoraan sisältöön

Yrittäjyyskasvatuksen tunneilla kokeillaan ja tehdään itse

6.4.2021

Peruskouluissa yrittäjyyskasvatusta opetetaan omana valinnaisaineena. Yrittäjyyskasvatus voi myös sisältyä teemana kaikkeen opetukseen. Kiiminkijoen alakoulussa yrittäjyyskasvatuksen valinnaisaine kasvattaa suosiotaan vuosi vuodelta.

Yrittäjyyskasvatus ei tarkoita sitä, että kaikista pitäisi tulla isona yrittäjiä. Sen sijaan yrittäjyyskasvatuksella vahvistetaan taitoja, joilla lapset ja nuoret pärjäävät tulevaisuuden työelämässä.

Kasvaneen suosion myötä yrittäjyyskasvatusta opetetaan Kiiminkijoen koululla ensi lukuvuoden alusta kaikille viidesluokkalaisille.

”Lapset opettelevat tunneilla työelämässä tarvittavia taitoja, tunnistavat omia vahvuuksiaan ja oppivat yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta”, kertoo yrittäjyyskasvatusta koululla pitkään opettanut Eeva-Liisa Pietiläinen.

Tekemällä oppii

Yrittäjyyskasvatuksessa hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja -välineitä sekä tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten ja organisaatioiden kanssa.

”Yrittäjyyskasvatuksen avulla lapsille ja nuorille luodaan mielekkäitä oppimiskokemuksia. Kokeileminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tiimityöskentely, projektimaiset työtavat, yritysyhteistyö sekä yrittäjyyteen liittyvät tehtävät ja kokemukset ovat tärkeitä”, kertoo yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettaja Eemeli Alanne Oulun kaupungilta.

Opettajille on tarjolla erilaisia opetusmateriaaleja ja eri ikäryhmille sovellettavia yrittäjyysohjelmia. Näitä ovat esimerkiksi Yrityskylä-oppimiskokonaisuus ja Pikkuyrittäjät-ohjelma. Kiiminkijoen koululla yrittäjyyskasvatuksen opetuksessa on hyödynnetty Pikkuyrittäjät-ohjelmaa.

”Olemme itse suunnitelleet paljon opetusmateriaalia ja sisältöjä tunneille. Meillä Pikkuyrittäjät käyvät kerran lukukaudessa kahden tunnin työharjoittelussa paikallisissa yrityksissä tai vaikkapa päiväkodilla. Se on ollut monelle ikimuistoinen kokemus”, kertoo Eeva-Liisa Pietiläinen ideoimastaan Pikkuyrittäjien harjoittelusta.

Poikien pyöräpalveluun kuului korjaamista, huoltamista, penkin nostamista ja ketjujen rasvaamista.

Käytännönläheisyys suosion takana

Oppilaat tykkäävät yrittäjyyskasvatus-tuntien toiminnallisuudesta.

”Lapset pääsevät itse tekemään asioita. He perustavat omat yritykset, joille he miettivät ensin liikeidean ja suunnittelevat logon. Perehdymme myös verotukseen ja budjetin tekemiseen”, kertoo Pietiläinen tuntien sisällöstä.

Yrittäjyyskasvatuksen opetuksessa painotetaan yritteliäisyyttä ja aloitekykyä. Oppilaiden omissa yrityksissä työt jaetaan omien vahvuuksien mukaan.

”Jokaiselle löytyy se oma juttu. Huippuhetkiä ovat vuosittain järjestettävät myyntitapahtumat, joissa oppilaat pääsevät myymään yritystensä tuotteita tai palveluita. Tapahtuman jälkeen yritykselle jäänyt myyntivoitto tai -tappio saattaa tulla yllätyksenä”, hän jatkaa.

Rohkaisua tulevaisuutta varten

Pikkuyrittäjissä opitut taidot kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen.

”Rohkaisemme oppilaita siihen, että he osaavat ja pystyvät kyllä. Kannustamme aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen. Haluamme opettaa, että omaan elämään pystyy vaikuttamaan omilla teoilla ja valinnoilla”, Eeva-Liisa Pietiläinen kertoo.

Työharjoittelupaikoista Pikkuyrittäjille on kertynyt arvokasta käytännön kokemusta.

”Yrittäjyyskasvatus opettaa lapsille vastuullisuutta. Jokainen pääsee osoittamaan omia kykyjään ja taitojaan ihan uudella tavalla. Oppilaat ovat opetelleet työelämän käytöstapoja: esittelemään itsensä, tervehtimään reippaasti, hymyilemään ja katsomaan toista silmiin. Nämä taidot on huomattu työharjoittelupaikoissa, joissa Pikkuyrittäjiimme on suhtauduttu todella positiivisesti”, opettaja kiittelee.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Seela Eronen, Annukka Pitkänen ja Lyyti Holappa myymässä oman yrityksensä tuotteita Pikkuyrittäjien myyntitapahtumassa. Kuvat: Eeva-Liisa Pietiläinen

Lue myös

Lue lisää aiheesta