Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöohjelmaa toteutetaan yhteistyöllä – hyvät käytännöt jaettavaksi

1.7.2020

Näkökulman kirjoittajat nostavat esille ajankohtaisia tai muuten tärkeitä asioita. Oulun seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala nostaa esille kaikkien vastuuta Oulun kaupungin ympäristöohjelman toteuttamisessa. Ympäristö ei kaupungin toiminnoissa unohdu poikkeustilassa, eikä sen jälkeen.

Kaupungilla on suuri vastuu ympäristön tilan säilyttämisestä, elinympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja elinvoimaisuudesta. Vastuunkanto edellyttää yhteisiä tavoitteita, joita useat kansainväliset ja kansalliset sitoumukset raamittavat.

Tavoitteiden saavuttamisen seuranta on tärkeää, jotta osataan tunnistaa parantamisen paikat ja iloita saavutuksista. Ympäristön kannalta kuitenkin kaikista tärkeintä ovat ne konkreettiset toimenpiteet ja uudet innovaatiot, joilla elinolosuhteita parannetaan ihmisille ja ympäröivälle luonnolle. 

Viime ajat ovat nostaneet esiin vastakkaisia puheenvuoroja ilmastoasioiden huomioimisesta poikkeusoloissa. Voimmeko huolehtia ilmastonmuutoksesta, kun taloustilanne hipoo 90-luvun lama-aikoja? Voimme ja pitääkin.

Ilmastonmuutos ei odota, ei hidastu, vaikka maailma muutoin istuisikin karanteenissa. Juuri päättynyt poikkeustila herätti meitä huomaamaan myös kaupungin eri toimialueilla uusia hyviä ilmastoystävällisiä tapoja; etätyön ja -neuvottelujen paikoin tarjoamaa energian ja ajan säästöä, luonnossa liikkumisen hyötyjä ja kaupankäynnin uusia muotoja.

Oulun kaupungin ympäristöohjelma on laadittu laajalla yhteistyöllä hallintokuntien asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa viime vuonna. Ympäristöohjelma on yksi keskeinen väline tunnistaa hyviä käytäntöjä ja se luo pohjan myös uusien tavoitteiden asettamiselle, kohti hiilineutraalia Oulua.

Menneenä keväänä ympäristöohjelman toteuttamista koostettiin yhteen ja huomattiin, miten paljon kaupungin toiminnoissa on ympäristöasioita edistäviä elementtejä. Kehittämisprojekteja löytyy laajalti esimerkiksi energiatehokkuuden ja liikkumisen edistämisestä, muun muassa Making-City -hankkeen uudet vähähiiliset ratkaisut ja pyöräilyn Baanaverkoston suunnitelmallinen kehittäminen. Isojen hankkeiden lomassa on tehty paljon myös simppeleitä hyviä valintoja: esimerkiksi rikkakasveja torjutaan Oulun Infralla nyt kuumaan veteen ja höyryyn perustuvalla torjuntalaitteella kemikaalien käytön sijaan. Oulun Tilapalvelut puolestaan on ottanut käyttöön uuden sovelluksen ruokahävikin seurantaan ja pilotoinut keinoja mitata reaaliaikaisesti sisäilmanlaatua kiinteistöissä. 

Poikkeuksellisen kevään jälkeen myös kaupunki tarkastelee toimintojaan uusin silmin. Kaupungin rooli ympäristötietoisuuden edistäjänä, kannustajana ja sidosryhmien yhdistäjänä kuitenkin säilyy. Kuten ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen totesi elvytystyöryhmän toiminnasta – ”kestävän elvytyksen peruspilareina tulee olla ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnon köyhtymisen pysäyttäminen”.

Kaupunki vastaa osaltaan tähän strategiaa toteuttavalla ympäristöohjelmalla ja sen tavoitteilla. Hyvien käytäntöjen jakamisessa ja niiden näkyväksi tekemisessä on meillä kaikilla työtä ja vastuuta, jotta osaamme jatkossakin tunnistaa ympäristön kannalta hyviä ratkaisuja. Ja ennen kaikkea, samalla kehitämme elinympäristömme puskurikykyä tuleviakin haasteellisia aikoja varten.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Jonna Hakala
Kirjoittaja on Oulun seudun ympäristönsuojelupäällikkö

Lue myös

Lue lisää aiheesta