Siirry suoraan sisältöön

Yksivuotias Mun Oulu on vahvassa tahtoiässä

14.2.2021

Oulun kaupungin verkkomediaa on tutkailtu lähemmin viime kuukausina. Mun Oulun kävijäluvut ovat selkeässä nousussa ja lukijoita on tavoitettu tasaisesti eri ikäryhmistä. Kiitoksen lisäksi esiin on noussut myös kehittämisen paikkoja.

Vuoden 2020 lopussa tehdyn käyttäjäkyselyn ja haastatteluiden lisäksi Mun Oulun käytettävyys pääsi testiin helmikuun alussa. Oulun ammattikorkeakoulu toteutti UI Challenge -tapahtuman, jossa analysoitiin eri yritysten digitaalisia palveluja. Tapahtumassa keskityttiin muun muassa käytettävyyden parantamiseen, sekä käytiin läpi mahdollisia uusia toimintoja ja ominaisuuksia.

Hyvän mielen kaupunkimedia

Oulun ammattikorkeakoulussa kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelmassa ylempää korkeakoulututkintoa suorittava Mervi Päivärinta keräsi työpajassa käyttäjäkokemuksia Oamkin visuaalisen suunnittelun opiskelijoilta. Myös aiempi käyttäjäkyselyn toteutus oli hänen vastuullaan.

”Kaikkiaan kommentit sivuston ilmeestä ovat olleet positiivisia ja Mun Oulun ilmettä on kehuttu selkeäksi”, Päivärinta kertoo.

Mun Oulua pidetään myös luotettavana ja uskottavana kaupungin viestintäkanavana. Lisäksi kaupunkimedia nähdään vaikuttavan myönteisesti Oulun julkisuuskuvaan.

Opiskelijoita kiinnostavat paikat ja tapahtumat

Suurelle osalle opiskelijoista Mun Oulu oli ennestään tuntematon. Moni on myös muualta Ouluun muuttanut, joten työpajassa mietittiin uusien kaupunkilaisten tavoittamista.

”Karttapohjainen palvelu, jonne olisi merkitty kaupungin palveluiden lisäksi vaikkapa hyvät piknik- ja retkipaikat, olisi hieno lisä niin kaupunkilaisia kuin matkailijoitakin ajatellen”, jatkaa Päivärinta.

Tapahtumakalenteri keräsi kiitosta, mutta sen markkinoimista on syytä tehostaa, sillä se oli harvoille ennestään tuttu. Opiskelijat ovat aktiivisia tapahtumissa kävijöitä, mutta myös potentiaalisia tapahtumien tuottajia. Tämä on hyvä tiedostaa, kun kaupunkimediaa kehitetään jatkossa.

Kaupungin toiminta tehdään näkyväksi vuoropuhelulla

Mun Oulun tavoitteena on antaa käytännönläheistä tietoa kaupungin päätösten perusteista, taustoista ja vaikutuksista. Jatkossa oululaisten oman kaupunkimedian vuorovaikutteisuutta voitaisiin parantaa entisestään. Osa ihmisistä tuntuu kaipaavan enemmän ajatusten vaihtoa.

”Kaupungin toimintaa voitaisiin tehdä ihmislähtöisemmäksi tuomalla asiantuntijat mukaan keskusteluun. Moderoidut ja aikarajatut keskustelut annettujen aiheiden pohjalta voisivat toimia mainiosti. Loppuyhteenvedon tekeminen olisi myös tärkeää”, Päivärinta kertoo esiin nousseista ajatuksista.

Kehittämisessä on huomioitava tietenkin myös kustannukset. Toisaalta on hyvä ymmärtää, että  ideoinnin kautta saadut ajatukset voivat jatkossa jalostua vielä vaikka mihin.

Yksivuotias kiittää saadusta palautteesta ja jatkaa hymyssä suin kehittymistä! Ideoita ja juttuvinkkejä otetaan vastaan verkossa.

 

Tehdyissä kyselyissä Mun Oulun saamat palautteet on analysoitu tarkoin. Lukijoita on erityisesti viehättäneet verkkosivuston ulkoasun ja juttujen selkeys.

Lue myös