Siirry suoraan sisältöön

Yksinyrittäjien tukihaku avautuu pian - tietoa lisää pääsiäisen jälkeen

9.4.2020

Oululaiset yksinyrittäjät voivat saada Oulun kaupungilta 2000 euroa korvausta koronavirustilanteen aiheuttamien taloudellisten menetysten korjaamiseksi.

Valtioneuvosto linjasi kehysriihessään 8. huhtikuuta, että yksinyrittäjien tukemiseen myönnetään kunnille 100 miljoonaa euroa, josta Oulun kaupungin osuus on 2,72 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään kaupungille myönnettyjen määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Oulun kaupunki avaa haun yksinyrittäjille mahdollisimman pian ja tiedottaa haun yksityiskohdista lisää pääsiäisen jälkeen 14.4.2020. Oulun kaupungilta tukea hakevan yrityksen tulee olla rekisteröity Oulussa.

Tukea juokseviin kustannuksiin

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

Tukea vain verovelattomille

Yksinyrittäjä ei saa olla ollut taloudellisissa vaikeuksissa edeltävän 12 kuukauden aikana ennen 16.3.2020. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen tukihakemuksen lähettämistä.

Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.  Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Koronakriisi on laukaissut akuutin kanssavajeen monelle yrittäjälle. Kuva: Carita Forsman.

Lue myös