Siirry suoraan sisältöön

Yhteishaku alkoi - Oulun yliopisto lisäsi aloituspaikkoja useille aloille

19.3.2021

Korkeakoulujen yhteishaku on alkanut ja Oulun yliopistoon on yhteishaussa tarjolla kaikkiaan lähes 2800 aloituspaikkaa.

Oulun yliopistossa on yhteishaussa haettavana yhteensä 2755 aloituspaikkaa kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Opiskelupaikkoja on tarjolla kaikilla yliopiston koulutusaloilla: luonnontieteet ja matematiikka, teknilliset tieteet ja arkkitehtuuri, tieto- ja viestintäteknologia, lääke- ja terveystieteet, biotieteet, kauppatieteet, humanistiset tieteet ja kasvatustieteet.

Uusia hakukohteita ovat viisivuotinen psykologian tutkinto-ohjelma sekä varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyteen johtava monimuotokoulutus.

Oulun yliopistoon uusista opiskelijoista yli puolet valitaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Todistusvalinnan ulkopuolelle jäävät ainoastaan arkkitehtuuri ja musiikkikasvatus, joissa hakijan soveltuvuutta mitataan jatkossakin soveltuvuuskokeilla.

Yliopiston tavoitteena on, että valituista hakijoista vähintään 70 prosenttia on ensikertalaisia eli ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia.

ICT-opiskelijoita kaivataan lisää

Oulun yliopistossa aloituspaikkoja eri aloille on lisätty vuodelle 2021 yhteensä 410. Esimerkiksi tietotekniikkaan valitaan 100 hakijaa, tietojenkäsittelyyn 150, elektroniikkaan ja tietoliikenteeseen 85 sekä terveystieteisiin 20 hakijaa.

”Osaajapula ICT-aloilla jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, ja yritysten työvoimatarve tukee päätöstä kasvattaa opiskelijoiden määrää”, sanoo dekaani Jukka Riekki tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.

ICT-osaajien rekrytointitarve Pohjois-Pohjanmaalla on vuositasolla noin 2000–3000 henkilöä, ja koko maan tarve noin 13 000 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston arvion mukaan.

Myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Tätä valintatapaa kutsutaan avoimen väyläksi. Uusia avoimia väyliä maisteriopintoihin on alkavassa yhteishaussa useilla eri aloilla, kuten tietojenkäsittelytiede, ympäristötekniikka sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Lisäksi avoimen väylän kautta auki olevien paikkojen määrää on lisätty monilla aloilla, esimerkiksi kauppatieteissä ja logopediassa.

Valintakokeet tarkoin turvallisuusjärjestelyin

Yliopistot ovat yhdessä linjanneet, että kevään ja kesän 2021 valintakokeet toteutetaan fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa. Suunnitelma on tehty ottaen huomioon vallitseva pandemiatilanne, ja sen edellyttämät turvajärjestelyt.

Hakijoiden tulee noudattaa valintakokeisiin osallistuessaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja turvallisuusohjeita, jotka yliopistot ovat yhdessä laatineet kaikille hakijoille.

Yhteishaku kestää 31. maaliskuuta asti. Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021, ja ne ovat luettavissa Omassa Opintopolussa.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulun yliopistossa aloituspaikkoja eri aloille on lisätty vuodelle 2021 yhteensä 410. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta