Siirry suoraan sisältöön

Webinaari oululaisille vanhemmille ja aikuisille – tietoa somen vaaroista sekä taitoja lasten suojelemiseksi

25.11.2021

Monet monimediaalisen maailman ilmiöt uhkaavat lasten turvallista digiarkea. Yhä pienemmät lapset ovat riskissä joutua sosiaalisessa mediassa ja netissä turvallisuutta uhkaavien ilmiöiden, kuten groomingin, kiusaamisen, seksuaalisen häirinnän ja väkivallan uhreiksi. Lasten vanhemmat ja kasvatustyötä tekevät ammattilaiset tarvitsevat lisää tukea ja tietoa sosiaalisen median ajankohtaisista vaaroista.

Teemoihin tarjotaan tukea, jotta voidaan paremmin ehkäistä lapsia joutumasta esimerkiksi seksuaalirikoksen kohteeksi. Moni aikuinen ei hallitse lasten ja nuorten käyttämiä sovelluksia tai tiedä niihin liittyvistä vaaranpaikoista. Usein ei myöskään tiedetä, millaiset asiat täyttävät rikoksen tunnusmerkit. 

Esimerkiksi grooming eli seksuaalisiin tekoihin houkuttelu on arkipäivää monelle alaikäiselle. Pelastakaa Lapset ry:n vuonna 2021 tekemän selvityksen mukaan iso osa 11–17-vuotiaista kohtaa netissä groomingia. Järjestön teettämään kyselyyn vastanneista lähes yhdeksän kymmenestä on joskus saanut aikuiselta seksuaalissävytteisiä viestejä. 

Myös tänä syksynä julkaistun kouluterveyskyselyn tulokset tuovat esiin ilmiöiden laajuutta. Tulosten mukaan lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä puhelimessa ja internetissä on lisääntynyt kahden vuoden aikana. Esimerkiksi 25 prosenttia kaikista peruskoulun 8.–9.- luokkalaisista on kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa tai internetissä vuoden aikana. 8.–9.-luokkalaisista tytöistä reilut 41 prosenttia on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi samassa ympäristössä.

Lisää tietoja ja taitoja

Webinaarin avulla pyritään vahvistamaan vanhempien ja kaikkien kasvatustyötä tekevien ammattilaisten tietoja sosiaalisen median vaaroista erityisesti Oulussa. Tietojen lisäksi tavoitteena on vahvistaa taitoja suojella lasta näiltä vaaroilta sekä antaa työkaluja lasten turvallisen digiarjen luomiseen.

Tavoitteena on, että aikuisilla olisi rohkeutta, halua ja tietämystä puhua lapsille niin sosiaalisen median hyödyistä kuin haitallisistakin puolista etukäteen sekä antaa tukea ja toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin.

“Se, että lapsi tietää, miten voi vaikuttaa erilaisiin tilanteisiin ja miten toimia niissä, lisää turvallisuuden tunnetta. Tärkeää on, että lapsia tuetaan tunnistamaan uhkaavia tilanteita sekä rohkaistaan kertomaan aina kokemuksistaan turvalliselle aikuiselle” - kertoo Turvallinen Oulu -hankkeen projektikoordinaattori Arttu Kuivala.

"Pelastakaa Lapset ry:n tekemän selvityksen mukaan vain yli puolet kertoi grooming-kokemuksistaan jollekin. Näistä 93 prosenttia kertoi kokemuksistaan ystävälle ja vain vajaa 10–20 prosenttia vanhemmilleen. Vielä harvemmin kerrottiin viranomaisille. Lasten viesti meille aikuisille on, että muun muassa groomingista pitäisi puhua avoimesti ja tarpeeksi varhaisessa vaiheessa", Arttu Kuivala jatkaa

Suojeleminen aikuisten vastuulla

Lasten digiturvataitojen vahvistaminen ja lasten suojeleminen on kaikkien lasten arjessa toimivien aikuisten tehtävä. Webinaari antaa tukea tähän tehtävään.

Webinaari on suunnattu kaiken ikäisten lasten ja nuorten vanhemmille sekä kasvatustyötä tekeville ammattilaisille, jotka haluavat oppia lisää somesta ja saada keinoja edistää lasten ja nuorten turvallista digiarkea ja digiturvataitoja.

 “On tärkeä ymmärtää, että lapset eivät osaa kysyä esimerkiksi someen liittyvistä oikeuksistaan tai siellä tarvittavista turvataidoista itse, vaan vastuu niiden opettamisesta on aina aikuisilla”, Kuivala sanoo.

Webinaari on osa Turvallinen Oulu -hankkeen lasten ja nuorten turvataitokasvatuksen edistämisen toimenpidettä. Toimenpide voitti vuoden 2021 Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämän kansallisen rikoksentorjuntakilpailun ja edustaa Suomea Euroopan laajuisessa ECPA2021-kilpailussa Sloveniassa.

Suojele lasta somen vaaroilta - Kohti turvallista digiarkea –webinaari ti 30.11. klo 18.00-19.30.

Lisätietoja Turvallinen Oulu -hankkeesta: www.ouka.fi/turvallinenoulu Lisätietoja tunne- ja turvataitokasvatuksesta sekä webinaarista:  www.turvataitokasvatus.fi

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Turvallinen Oulu -hankkeen tiistaina 30. marraskuuta järjestettävä maksuton webinaari antaa tietoa ja työkaluja somen vaaroihin. Kuva: Mostphotos

Lue myös