Siirry suoraan sisältöön

Viskaalin karjatila sai CarbonWise-hankkeesta konkreettista apua hiiliviisauteen

7.12.2021

CarbonWise-hankkeen toimintoihin osallistui Oulussa yli 100 yritystä ja yrityskohtaiseen osioon valittiin kymmenen yritystä, joista yksi oli Viskaalin. Eettisyys ja ekologisuus ovat olleet Viskaalin arvoja alusta alkaen. CarbonWise-hankkeen aikana on yrityksessä pystytty tunnistamaan ja nimeämään hiiliviisauteen liittyviä asioita. Samoin on pystytty hankkeen toimintojen ja siinä opetetun hiilijalanjälkilaskennan avulla nimeämään kehitettäviä osioita.

Viskaalin tila Muhoksella on yksi Oulujokilaakson vanhimpia maatiloja, jossa on viimeiset 10 vuotta kasvatettu nautakarjaa eettisillä ja ekologisella periaatteilla. Hiilineutraaliuteen tähtääviä toimenpiteitä Viskaalin on tehnyt jo ennen CarbonWise-hankkeeseen mukaan tulemista. Se, missä hankkeen mahdollistamat toimenpiteet ovat konkreettisimmin auttaneet on juuri hiilijalanjäljen laskenta.

Viskaalin pystyy nyt itsenäisesti jatkamaan kehitystyötä hankkeen tarjoaman työkalun avulla. Laskentatyökalu, jota CarbonWisessa käytettiin Oulussa, on Macon Oy:n kehittämä ilmastoindikaattori, joka on excel-pohjainen yritykselle räätälöitävissä oleva laskuri. Viskaalin on pystynyt hankkeen aikana identifioimaan ne asiat ja päästölähteet omassa toiminnassaan, mihin pystytään vaikuttamaan ja myöskin sen, mistä kannattaa lähteä liikkeelle hiilijalanjäljen pienentämistoimissa.

Kuten moni muukin CarbonWisen toiminnoissa mukana ollut yritys, on myös Viskaalin tunnistanut kompensaation olevan viimeinen toimenpide hiilijalanjäljen pienentämisessä. Kompensaatio on ajankohtainen vasta silloin kuin omaa hiilijalanjälkeä pienentäviä toimenpiteitä ei enää ole tehtävissä.

Kokonaisvaltainen kiertotalous

Viskaalin tilaan kuuluu kaksi erityyppistä toimintoa, joiden laskentaa on tarkasteltu erikseen. Toinen on tuotantolaitos eli teurastamo ja lihanjalostustoiminta ja toinen on maatila. Laskenta näissä tapahtuu hyvin eri kriteerein.

Teurastamon osalta suurin päästölähde on energia, johon on kiinnitetty paljon huomiota ja jonka käyttö onkin jo nyt varsin vähäpäästöistä. Pakkausmateriaalien suhteen kartoitetaan vähähiilisempiä vaihtoehtoja, joskin itse lopputuotteet ja niiden säilyvyyden takaaminen asettavat tässä tiettyjä reunaehtoja.

Viskaalin tutkii jatkuvasti muoviteollisuudessa tapahtuvia kehitysaskeleita. Näissä lopputuotteissa tulee ajatella myös pakkausmateriaalin vaikutusta ruokahävikin ehkäisemiseen. Pidempi säilyvyys pystytään tällä hetkellä takaamaan ainoastaan muovipakkauksilla. Vähähiilisyyttä edistää myös Viskaalin tekemät logistiset ratkaisut. Hävikinhallinta on kokonaisvaltaista, sillä nautaeläimistä hyödynnetään kaikki osat eikä hävikkiä käytännössä synny.

Viskaalin biokaasulaitoshanke tulee olennaisesti pienentämään maatilan metaanipäästöjä. Tulevan biokaasulaitoksen myötä lannan metaanista syntyy teollisuudessa tai liikenteessä hyödynnettävää biokaasua.

Maatilapuolella tarkastellaan toimintaa jatkuvasti ja kehitetään sitä vähähiilisempään suuntaan. Keskiössä ovat viljelymenetelmät, karjanruokintaan liittyvät mahdollisuudet ja lannan metaanin jalostaminen biokaasuksi. Lantaa jatkohyödynnetään myös kuivikkeena navetoissa ja luomukelpoisina lannoitteina. Näin ollen Viskaalin tilalla kiertotalous toteutuu kokonaisvaltaisesti.

Yksi mahdollisuus laskennassa on yhdistää Viskaalin toimintojen laskennat siten, että asia voidaan ilmoittaa lopputuotteessa yhtenä lukuna. Tämän lopullinen toteutus riippuu siitä, millaisia lukuja esimerkiksi asiakkaat tulevat jatkossa vaatimaan.

Standardisointia kaivataan

Viskaalin emäntä Tuula Kukkola-Räinä kommentoi, että valittava laskuri, erilaiset tavat laskea ja laskennan rajaaminen vaikuttavat olennaisesti tuloksiin.

”Ilman kolmannen tahon standardisointia erilaiset laskurit ja eri tavoin valitut seurattavat päästölähteet eivät ole verrannollisia yritysten kesken eli tällä hetkellä yritykset pystyvät usealla eri alalla käyttämään laskentaa vain oman toimintansa systemaattiseen kehittämiseen, mikä sekin on erittäin merkityksellistä ilmastotoimien osalta. Standardisointia kaivataan vähintään toimialakohtaisesti, jotta vältytään valittuun laskentaan ja kriteereihin mahdollisesti tehdyiltä hukkainvestoinneilta. Tarvetta on myös kansainväliselle vertailukelpoisuudelle.”

”Seuraava askel olisi CarbonWise-tyyppinen valmennus, mutta ryhmiteltynä yritystyypeittäin siten, että huomioidaan yrityksen toiminta, koko ja suurimmat todennäköiset päästölähteet.”

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Viskaalin tila Muhoksella on yksi Oulujokilaakson vanhimpia maatiloja, jossa on viimeiset 10 vuotta kasvatettu nautakarjaa eettisillä ja ekologisella periaatteilla. Kuva: Mostphotos

Lue myös

Lue lisää aiheesta