Siirry suoraan sisältöön

Vihreiden Susa Vikeväkorva jatkaa sateenkaariteoksen edistämistä Ouluun

24.9.2021

Oulun kaupunginhallitus on vastannut vihreiden kaupunginvaltuutetun Susa Vikeväkorvan ja muiden valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään pysyvää sateenkaariteosta Ouluun. Vastauksen mukaan sen valmisteluun ei ole resursseja tällä hetkellä. Vikeväkorvan tavoitteena on edelleen saada Ouluun pysyvä sateenkaariteos.

Oulun kaupunginhallitus antoi 13. syyskuuta konsernihallinnon ja Museo- ja tiedekeskus Luupin valmistelevan vastauksen vihreiden kaupunginvaltuutetun Susa Vikeväkorvan ja muiden kaupunginvaltuutettujen allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin pysyvää sateenkaariteosta Oulun kaupunkiin.

Oulun kaupunginhallituksen vastauksessa todetaan, että kaupungilla ei ole tällä hetkellä organisaatiota, joka se voisi reagoida valtuustoaloitteeseen nopeasti. Konsernihallinnon mukaan myöskään kaupungin säästötoimien takia ei ole mahdollista suunnata resursseja pysyvän sateenkaariteoksen valmisteluun.

Susa Vikeväkorva myöntää olevansa pettynyt vastaukseen. Hän näkee siinä myönteisenä puolena kuitenkin sen, että ideaa sateenkaariteoksesta ei tyrmätty. Hänen tavoitteenaan on edelleen saada pysyvä sateenkaariteos Oulun kaupunkiin.

”Jonkinlainen pysyvä sateenkaariteos näyttäisi osaltaan sen, että Oulu haluaa olla tasa-arvoinen vuoden jokaisena päivänä. Arvomme konkretisoituvat teoissa. Pienetkin teot ja tuen osoittaminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville ihmisille voivat olla merkitykseltään todella tärkeitä. Näytetään, että Oulu kunnioittaa, arvostaa ja tukee ihmisoikeuksien toteutumista”, Vikeväkorva kertoo.

Sateenkaariteosta toivotaan näkyvälle paikalle

Museo- ja tiedekeskus Luuppi oli osallistunut Oulun kaupunginhallituksen vastauksen valmisteluun aloitteeseen pysyvästä sateenkaariteoksesta. Luupin mukaan konsernihallinto voisi organisoida sateenkaariteoshankkeen aluksi, jolloin Luuppi voisi toimia asiantuntijaroolissa.

”Luupilla ei ole määrärahaa, jolla teos voitaisiin toteuttaa. Luuppi toteuttaa prosenttitaidehankkeita niin, että ne organisoidaan Luupin toimesta alusta loppuun. Jos Luupille osoitettaisiin määräraha kyseessä olevaan hankkeeseen, niin silloin sen organisointi olisi mahdollinen meidän toimesta”, kulttuuriperintötyön johtaja Pasi Kovalainen kertoo.

Asiantuntijarooli tarkoittaisi Kovalaisen mukaan sitä, että Luupin asiantuntija olisi mukana työryhmässä, joka päättäisi teoksen ilmiasusta.

Valtuustoaloitteen tehnyt Susa Vikeväkorva jättää taitelijoiden harkinnan varaan sen, millainen sateenkaariteoksen ilmiasun pitäisi olla. Hänellä on tosin näkemys teoksen mahdollisesta sijainnista, jos se toteutuu joskus.

”Jos teos toteutetaan joskus tulevaisuudessa, toivon sen sijaitsevan kuitenkin näkyvällä paikalla”, hän toteaa.

Oulun Priden tuottaja Martu Väisänen suhtautuu myönteisesti ehdotukseen sateenkaariteoksesta, mutta hän muistuttaa riskistä, että teos voisi joutua ilkivallan kohteeksi. Hänen mukaansa pelon takia sitä ei kuitenkaan pidä jättää toteuttamatta.

”Esimerkiksi joku seinämaalausmuraali voisi olla hyvä tämän asian esilletuomiseen. Samalla kaunistaisi jotain taloakin ja asuinaluetta.  Teoksessa voisi ottaa kantaa tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja jokaisen oikeuteen olla oma itsensä laajemmin. Olisi suotavaa, että sateenkaariteoksen tekijä olisi itse vähemmistöä, näin voitaisiin taata oikeaäänisyys teoksessa”, hän kertoo.

Turku esimerkkinä sateenkaariteokselle

Susa Vikeväkorva oli saanut idean pysyvästä sateenkaariteoksesta Ouluun kesäkuun alussa kuultuaan siitä, että Turun kaupunki aikoi toteuttaa Suomen ensimmäisen sateenkaarisuojatien.

”Idea lähti liikkeelle Turun sateenkaarisuojatiestä ja siitä, kun mietin miten myös Oulun kaupungin arvot konkretisoituvat teoissa. Mielestäni on tärkeää, että edistämme Oulussa tasa-arvoa vuoden jokaisena päivänä ja uskallamme myös näyttää sen. Olen aikaisemmin tehnyt valtuustoaloitteen Pride-liputuksesta ja suurempana tavoitteena taustalla molempien aloitteiden takana on ihmisoikeuksien toteutumisen arvostaminen sekä tukeminen”, hän kertoo.

Oulussa järjestettiin Vapautuspäivät ensimmäisen kerran vuonna 1997. Ensimmäinen North Pride -tapahtuma järjestettiin Oulussa vuonna 2010 ja toinen järjestettiin vuonna 2012. Oulu Pride -tapahtuma on järjestetty vuosina 2018, 2019 ja 2021.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Sateenkaarivärit ja -lippu ovat Oulussakin olleet esillä esimerkiksi Pride-tapahtumissa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon symbolina. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta