Siirry suoraan sisältöön

Vanhan Hiukkavaaran keskuksen ideasuunnitelmista uutta ryhtiä alueelle

9.8.2021

Senaatti-kiinteistöt, KOy Hiukan Piha sekä Oulun kaupunki teettivät kolme suunnitelmaa Hiukkavaaran keskuksen tulevan asemakaavan ideoinnin ja kaavarungon viimeistelyn pohjaksi. Alueen asemakaavoitus käynnistetään syksyllä 2021 Vanhan Hiukkavaaran kaavarungon tarkistamisen valmistuttua.

Ideasuunnitelmissa tehtävänä oli tarkastella Vanhan Hiukkavaaran keskusta ennakkoluulottomasti asumisen ja palveluiden kannalta ja tuoda esille alueen kehittämisen mahdollisuuksia. Vanhan Hiukkavaaran keskuksen alueesta on muotoutunut elävä kulttuuritoimintojen keskus ja alueen kehittäminen jatkuu kulttuurikasarmiksi ja toimintojen tukemiseksi.

Suunnittelualue ja tarkastelualue

Suunnittelualue sisälsi Hiukkavaaran kasarmialueen lähiympäristöineen Vanhan Hiukkavaaran keskustassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 37,1 hehtaaria. Suunnitelmissa oli mahdollista esittää ideoita myös suunnittelualuetta laajemmalle tarkastelualueelle.

Suunnittelun tavoitteet

Kasarmialueen kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon ottaminen oli keskeinen lähtökohta suunnittelulle. Tavoitteena oli alueen kulttuuritoimintojen säilyminen ja vahvistaminen täydennysrakentamisella, uusien palveluiden ja asumisen lisääminen alueelle vaiheittain toteuttaen, alueen vehreys, sekä täydennysrakentamisen mittakaavallinen sovittaminen olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Liikenteen osalta korostettiin liikenneverkon toimivuutta ja etenkin kestävien liikkumismuotojen huomioimista.

Ideasuunnitelmien arvostelu

Ideasuunnitelmat asetettiin paremmuusjärjestykseen anonyymin arviointiprosessin aikana. Tarkastelussa painotettiin ideasuunnitelman kokonaisratkaisua yksityiskohtien virheettömyyden sijaan. Ideasuunnitelmien arvioinnissa kiinnitettiin huomiota mm. rakentamisen soveltuminen historialliseen ympäristöön, kaupunkikuvan ja arkkitehtuurin laatuun, kokonaisuuden toteutettavuuteen ja taloudellisuuteen, liikenteelliseen toimivuuteen ja kestävien kulkumuotojen edistämiseen, viheralueiden ja aukioiden viihtyisyyteen ja liittymiseen rakennettuun ympäristöön.

Suunnittelutehtävä osoittautui haasteelliseksi, kuten oli odotettavissa. Mikään ehdotuksista ei täysin onnistunut vastaamaan kaikkiin esitettyihin tavoitteisiin tai ottamaan kaikkia tehtävän asettamia vaatimuksia huomioon. Ehdotukset tuottivat kuitenkin asemakaavoituksen pohjaksi ja kaavarungon viimeistelyyn paljon innovatiivisia ideoita ja tuoreita lähestymistapoja kohdealueen kehittämiseksi, ja siten saavuttivat ideasuunnitelmille asetetut odotukset.

Arvioinnin päätyttyä paljastettiin nimikuoret, jotka sisälsivät ideasuunnitelmien nimitiedot. Töiden paremmuusjärjestykseksi muodostui:

1. Nimimerkki ”Rento ruutukaava”: tekijä Luo arkkitehdit Oy

2. Nimimerkki ”Trifolia”: tekijä Arkkitehdit MY Oy

3. Nimimerkki ”Asento ja lepo”: tekijä Lukkaroinen Arkkitehdit Oy ja Sitowise Oy

Suunnitelmat ja arviointipöytäkirja ovat nähtävillä tässä verkko-osoitteessa

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Arvioinnin paremmuusjärjestykseksi selvisi Nimimerkki ”Rento ruutukaava”: tekijä Luo arkkitehdit Oy (kuvassa).

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta