Siirry suoraan sisältöön

Valtuustolle aloite Merikosken kuivan uoman vesittämisestä ja hyödyntämisestä

9.9.2020

Oulun kaupunginvaltuustolle jätettiin maanantain kokouksessa aloite selvityksestä Oulun Merikosken kuivan uoman ympärivuotisesta vesittämisestä ja hyödyntämisestä virkistystoimintaan ja vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoalueeksi.

Aloitteen mukaan alue voisi toimia kaupunkilaisten, matkailijoiden ja kalastajien virkistyksenä ja uhanalaisten vaelluskalojen, kuten meritaimenen, merisiian ja merilohen, kutu- ja poikastuotantoalueena. Selvitys voisi olla osa Vesipeilien säilyttämisen selvitystä.

Selvityksessä tulisi tarkastella kosken palauttamista erilaisilla keskivirtaamilla. Kullekin tarkasteltavalle virtaamalle tutkittaisiin vaikutukset sähköntuotantoon, vaelluskalojen lisääntymispotentiaalin, Vesipuitedirektiivin toteutumiseen, Oulujoen suistoon, kaupungin matkailutuloon, Merikosken alueen maankäyttöön ja muihin mahdollisiin esille tuleviin asioihin.

Uusien energiainnovaatioiden kehittyminen mahdollistaisi tilanteen, jossa Merikosken ympäristövirtaama ja vaelluskalojen palauttaminen voidaan tehdä yhteystyössä energiatalouden kanssa. Aloitteessa kannustetaan tutkimaan yhteistyössä Oulun Energian kanssa mahdollisuutta Merikosken säännöstelypatoon tehtävästä pienvoimalasta, joka kompensoisi nykyisen voimalan sähköntuotannon pienentymistä.

Aloite on allekirjoitettu kahta ryhmää (siniset ja ASYL) lukuunottamatta kaikista ryhmistä.

Lue myös