Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus oululaisten työikäisten kuntoon ja liikkumiseen koronan jälkeen – kutsu mittauksiin 1500:lle Oulun seudulla

22.11.2021

Valtakunnallisessa KunnonKartta-tutkimuksessa selvitetään, millaisessa fyysisessä kunnossa suomalaiset ovat 1,5 vuoden koronapandemian jälkeen. Oulussa mittaukset käynnistyvät marraskuun lopulla ja kutsun saa 1 500 Oulun seudulla asuvaa 20–69-vuotiasta. Mittaukset toteuttaa ODL Liikuntaklinikka.

ODL Liikuntaklinikalla toteutettiin edellisen kerran KunnonKartta-mittauksia vuonna 2017.

”Nyt on erittäin mielenkiintoista nähdä, näkyvätkö korona-ajan rajoitukset tutkittavien liikunnan määrässä ja kunnossa. Tutkimuksesta saamme erinomaista tietoa paitsi yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi niin myös tutkimukseen osallistuneille itselleen hyvinvointia tukevien valintojen tekemiseksi, toteaa ODL Liikuntaklinikan palvelupäällikkö Kaisu Kaikkonen.

”Osallistujat saavat itselleen arvokasta tietoa niin laboratoriotuloksista kuin kuntotesteistä. Kannustankin kaikkia kutsun saaneita osallistumaan tutkimukseen Oulun Diakonissalaitoksella Albertinkadulla”, Kaikkonen jatkaa.

Tutkimukseen osallistuja saa kuntotestien tulokset viitearvoineen, raportin liikemittarin keräämistä liikkumista, paikallaanoloa ja unta koskevista tiedoista viikon ajalta sekä rasva-arvot ja verensokeriarvot laboratoriokokeista.

Mitattua tietoa koronan vaikutuksista

UKK-instituutin johtama KunnonKartta-tutkimus toteutetaan Suomessa neljän vuoden välein. Nyt kerättävää tietoa verrataan vuonna 2017 toteutetun tutkimuksen tuloksiin. Tutkimukseen osallistuu kuluneen syksyn ja alkutalven aikana yhteensä yli 10 000 satunnaisotannalla valittua työikäistä suomalaista.

”Tutkimus toteutuu koronan kannalta hyvin mielenkiintoiseen aikaan. Iso osa työikäisiä suomalaisia on viettänyt ainakin osan edeltävän puolentoista vuoden aikana etätöissä, jolloin normaali liikkuminen arjessa on merkittävästi muuttunut. Voidaankin sanoa, että tällä kertaa KunnonKartta-tutkimus selvittää mitatusti ja luotettavasti erityisesti suomalaisten fyysisen kunnon, liikkumisen, paikallaanolon ja unen suhteessa koronaa edeltävään aikaan”, kuvailee tutkimuksen johtaja, UKK-instituutin johtaja, professori Tommi Vasankari.

Toteutus laajan verkoston kanssa

KunnonKartta-väestötutkimus toteutetaan laajan yhteistyöverkoston kanssa. Seitsemässä maaseutukeskuksessa toteutettavissa mittauksissa kumppaneina toimivat ODL Liikuntaklinikan lisäksi muun muassa Helsingin kaupunki ja Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Turun ammattikorkeakoulu, Santasport Lapin Urheiluopisto ja Tampereen kaupunkiseutu. Loppuvuoden aikana mittaukset laajentuvat vielä Jyväskylän seudulle.

”Laaja yhteistyöverkosto on tämän tutkimuksen yhteistyön edellytys ja ODL Liikuntaklinikka on meille tutkimusta ammattimaisesti toteuttava, erinomainen ja luotettava kumppani”, kiittelee Vasankari.

Tutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
KunnonKartta-tutkimus selvittää marraskuun lopulla myös oululaisten liikkumista ja kuntoa. Kuva: UKK-instituutti/Marc Felder

Lue myös

Lue lisää aiheesta