Siirry suoraan sisältöön

Uutta viranomaisverkkoa testattiin suuronnettomuusharjoituksen yhteydessä Oulussa

16.11.2021

Viranomaisten välisen kriittisen viestinnän verkkoja kehittävän Priority-hankkeen viimeinen kenttätesti pidettiin Oulussa Oritkarin satama-alueella sekä Stora Enson Nuottasaaren tehdasalueella.

Kenttätestin alkutilanteessa satama-alueella tapahtui myrkkyvuoto. Trukki oli törmännyt konttiin ja alueella olevat anturit reagoivat myrkkykontin vuotamiseen ja antoivat hälytyksen hätäkeskukselle.

Hankkeessa tutkitaan ensisijaisesti viranomaisille suunnattuja kriittisiä viestintäratkaisuja. Tärkeänä tavoitteena on täydentää nykyisiä kriittisiä puhe- ja viestipalveluja laajakaistan dataominaisuuksilla hyödyntämällä kaupallisia langattomia 5G-verkkoja.

Pelastusviranomaiset luovat onnettomuuspaikalle nopeasti oman paikallisen verkon taktisten tukiasemien avulla. Näin taataan rajatulla alueella rajatulle joukolle laadukas, jolla voidaan varmistaa esimeriksi riittävä videon välityskyky ja siten tehostaa operatiivista toimintaa sekä eri viranomaisten välistä yhteistyötä.

Rajatun alueen verkkoyhteys

Hankkeen aikana on jo kahdessa aiemmassa kenttätestissä eri tilanteissa testattu ja tutkittu verkon tuomista ja luomista onnettomuuspaikalle mellakkatilanteeseen sekä maaseutuympäristöön. Kenttätesteissä on hyödynnetty monipuolisesti paikallisesti rakennettua 5G-verkkoa sekä uusia viestintäratkaisuja ja dronejen käyttöä tilannekuvan luomisessa ja tiedon välittämisessä reaaliaikaisesti kunkin viranomaisen ja pelastustoimijan omiin laitteisiin. Rajatun alueen verkon pystytys vie vain varttitunnin.

”Priority-hankkeen kolmannessa kenttätestissä satamaan rakennettiin yksityisten verkkojen kokonaisuus tukemaan viranomaisten kommunikaatiota suuronnettomuustilanteessa, jossa hyödynnetään verkkoa puhekommunikaation ja muun data liikenteen lisäksi ajoneuvojen, traktoreiden ja dronejen, etäohjaukseen”, kertoo Centria-ammattikorkeakoulun TKI-päällikkö ja langattoman tietoliikenteen asiantuntija Marjo Heikkilä.

”Kenttätesteissä opittiin, että etäohjauksen kannalta on tärkeää taata pienet viiveet sekä kattava verkon peitto operaatioalueella. Kenttäteissä saatiin rakennettua toimiva järjestelmä suuronnettomuustilanteisiin. Hienoa hankkeessa ja kenttätesteissä on ollut myös yhteistyö tutkimuksen, yritysten ja loppukäyttäjien välillä”, Heikkilä lisää.

Katvealueiden kartoittamista

Hankkeen aikana on testattu ja käytännössä osoitettu toimiviksi ratkaisuja paikallisen radiopeiton toteuttamiseksi.

”Käyttökohteina voivat olla viranomaisten operaatiot alueilla, joilla syystä tai toisesta nykyisen viranomaisverkon peitto on puutteellinen. Samoin voidaan ratkaisuja käyttää maa- ja metsätaloudessa laajakaistayhteyden varmistamiseksi syrjäisillä alueilla. Seuraavaksi uskomme, että kumppaniyritykset edelleen jalostavat ratkaisuja tuotekehityksessään. Aihe on kansainvälisesti kiinnostava ja odotamme positiivista vaikutusta myös kumppaneidemme vientiliiketoimintaan”, täydentää Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Harri Posti.

Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä Priority kuuluu Business Finlandin Digital Trust -ohjelmaan. Oulun yliopiston koordinoiman hankkeen konsortioon kuuluu neljä muuta tutkimuskumppania: VTT, Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana on 15 yritystä ja viranomaisia.

Hanke toimii myös yhteistyössä 5G-testiverkkoekosysteemin kanssa, jossa 5G-teknologiaa voidaan todentaa uusien ominaisuuksien ja vertikaalisten sovellusten kehittämisessä. Projekti päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Robottikoira tutkimassa säiliön vuotokohtia. Kuva: Jouni A. Kemppainen

Lue myös