Siirry suoraan sisältöön

Uusien koululaisten lähikoulut selviävät tammikuun lopussa - haku erikoisluokille alkaa ensi viikolla

12.1.2021

Näinä aikoina monissa kodeissa ajatukset ovat jo ensi syksyssä - uusien koululaisten koulut selviävät. Huoltajan ei tarvitse ilmoittaa lastaan kouluun, vaan jokaiselle tulevalle ekaluokkalaiselle tehdään lähikoulupäätös osoitteen perusteella.

Huoltaja voi lukea päätöksen koulupaikasta Wilma-järjestelmässä tammikuun 29. päivänä. Kirjallisen päätöksen valinneille päätös postitetaan kotiin samana päivänä.

Lähikoulusta ja sen määräytymisestä ja muuhun kouluun hakemisesta on lisätietoja myös osoitteessa: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/mihin-kouluun.

Huoltaja voi halutessaan hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin lapselle osoitetusta lähikoulusta. Muuhun kaupungin kouluun haetaan Wilmassa olevalla sähköisellä lomakkeella 29. tammikuuta ja 12. helmikuuta välisenä aikana.

Perusopetuksen iltapäivätoimintapaikkaa voi hakea 1. ja 2. luokan oppilaalle sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaalle. Haku iltapäivätoimintaan on käynnissä: iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmässä 1.1.–15.2. Lisätietoa iltapäivätoiminnasta on osoitteessa: www.ouka.fi/iltapaivatoiminta.

Oulussa koulussa -oppaassa ohjeita 

Oulussa koulussa - perusopetuksen opas huoltajille 2021-2022 on luettavissa osoitteessa: www.ouka.fi/kouluoppaat. Oppaassa on tietoa perusopetuksesta luokilla 1-9. Siinä kerrotaan muun muassa koulunkäynnin aloittamisesta, valinnoista sekä koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuesta.

Huoltaja voi ilmoittaa 1. ja 2.-luokkalaisen kaksikielisen pohjoissaame-suomi-yhdysluokan oppilaaksi 12.2. mennessä. Luokka perustetaan vähintään viiden vuoden pilotin ajaksi Knuutilankankaan koulun Lämsänjärven yksikköön, jos lukuvuodelle 2021-2022 ilmoittautuu vähintään kuusi oppilasta. Lisätietoja luokasta ja sille ilmoittautumisesta on myös osoitteessa: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/mihin-kouluun.

Tietoa myös erikoisluokista

Perusopetuksen oppaassa kerrotaan myös kolmannelta ja seitsemänneltä luokalta alkavista erikoisluokista, joihin haetaan sähköisesti 18.1.–1.2. osoitteessa https://ouka.inschool.fi/browsecourses.

Erikoisluokkien infotilaisuudet ovat tammikuussa, 18. tammikuuta lähtien, ja valintakokeet 10. helmikuuta lähtien. Lisätietoja erikoisluokista sekä erikoisluokkien info- ja valintakoepäivämäärät ovat myös osoitteessa: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/erikoisluokat.

Oulun kansainvälinen koulu on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille lapsille, joiden kielitaito on riittävä englanninkielellä opiskeluun. Kouluun on valintakokeet. Oulun kansainväliseen kouluun haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake viimeistään 31.1. Hakuohjeet löytyvät perusopetuksen oppaan lisäksi koulun kotisivuilta: www.ouka.fi/ois.

 

Lähikoulusta ja sen määräytymisestä ja muuhun kouluun hakemisesta on lisätietoja osoitteessa: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/mihin-kouluun.

Lue myös

Lue lisää aiheesta