Siirry suoraan sisältöön

22.1.2021

Vuoden 2020 lopussa järjestetyissä nuorisovaaleissa valittiin uudet jäsenet nuorisovaltuusto ONEen. Yksi aktiivisimmista kouluista oli Kellon koulu, jossa äänestysinto nousi 82,5 prosenttiin.

Vaaleissa valittiin 24 varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä. Valtuustoon valittiin nuoria yläkouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Yksi valtuustoon valituista on Kellon koulun yhdeksäsluokkalainen Satu Haarala.

”En voi sanoin kuvailla, miten jännää on päästä vaikuttamaan asioihin. Odotan eniten sitä, että pääsen huomaamaan, miten asioihin voi saada muutosta ja miten muutokset näkyvät arjessa”, Haarala kertoo.

Äänestysprosentti kohosi

Vaaleissa annettiin yhteensä 5 771 ääntä. Äänestysprosentti oli 33,6. Edellisissä vaaleissa se oli 27. Äänioikeutettuja olivat kaikki vuosina 2001–2007 syntyneet oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret.

Kaikkien oululaisten koulujen rehtoreille toimitettiin äänioikeutettuja vastaava määrä äänestyskoodeja sekä äänestykseen liittyvät ohjeet. Äänestys onnistui myös Byströmin ohjaamossa.

Kellon lisäksi aktiivisia yläkouluja olivat Myllytulli, Metsokangas, Pohjankartano, Ritaharju, Jääli, Kaakkuri, Kastelli, Laanila ja Länsituuli. Lukioiden korkein äänestysprosentti oli Kiimingissä.

Nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa

Uusi valtuusto aloitti työskentelynsä tammikuussa. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Lisäksi valtuuston työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan.

Nuorisovaltuusto antaa lausuntoja valmisteltavina oleviin asioihin nuorten näkökulmasta sekä tekee aloitteita. Nuorisovaltuustosta on myös edustajia useissa kaupungin sisäisissä työryhmissä.

”Uudet valtuuston jäsenet perehdytetään hyvin valtuuston toimintaan ja kokouskäytäntöihin. Saamme lautakuntakoulutusta ja tapaamme kaupunginjohtajan sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat”, Satu Haarala jatkaa.

Koko koulun yhteinen asia

Kellon koululla nuorisovaalit olivat tärkeät niin koulun aikuisille kuin oppilaille. Vaaleista haluttiin nuorille mahdollisimman aito kokemus.

”Keskustelimme rehtorin, apulaisjohtajan ja oppilaskunnan hallituksen kanssa vaaleista. Halusimme yhdessä luoda oppilaille vaalitilaisuuden, joka muistuttaa mahdollisimman paljon aikuisille suunnattuja vaaleja”, kertoo yläluokkien oppilaskunnan ohjaava opettaja Maarit Tuhkala.

”Meille vaalit olivat koko koulun yhteinen asia. Halusimme hoitaa ne mahdollisimman hyvin”, täydentää rehtori Juha Heikkinen.

Koulun äänestyspaikat sijoitettiin koulun aulaan, jossa sen näkivät myös alakoululaiset.

”Kun äänestyspaikat sijaitsivat aulassa, saimme herätettyä myös pienempien oppilaiden kiinnostuksen. Näin heille jää muistijälki vaaleista ja mahdollisuudesta vaikuttaa”, kertoo alaluokkien oppilaskunnan ohjaava opettaja Jenni Krankka.

Sitoutuminen on kaiken A ja O

Kellon koululla tehtiin jokaiselle äänioikeutetulle luokalle omat äänestysaikataulut. Opettajia tiedotettiin vaaleista etukäteen, ja he puolestaan tiedottivat oppilaita.

”Puhuimme äänestämisestä ja sen tärkeydestä myös aamunavauksessa”, Maarit Tuhkala kertoo.

Oppilaskunnan hallitus osallistui innokkaasti vaalipäivän valmisteluihin ja äänestyskoppien rakentamiseen. Äänestyspäivänä hallituksen jäsenet olivat äänestyspaikalla valvomassa ja neuvomassa äänestäjiä. He myös huolehtivat, että jokainen luokka tuli omalla vuorollaan äänestämään.

”Kun äänestys on hyvin organisoitu, hoituu se nopeasti eikä vaikuta koulun arkeen. Oman koulun ehdokkaan läpimeno valaa nuoriin uskoa, että äänestämällä voi oikeasti vaikuttaa”, Maarit ja Juha hoksauttavat.

Hyvinvointiasiat ovat nuorille tärkeitä

Nuorisovaltuusto ONElla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistys- ja kulttuurilautakunnassa, hyvinvointilautakunnassa ja yhdyskuntalautakunnassa. Näihin lautakuntiin ONE voi viedä nuorten mielipiteitä ja ehdotuksia.

Kellon koulun nuoret itse pitävät tärkeänä päästä vaikuttamaan ja panostamaan erityisesti nuorten hyvinvointiin.

”Nuorilla on paljon asiaa, mutta vähän kanavia, missä tuoda asioita esille. Äänestäminen on tärkeää, sillä niin pääsee itse vaikuttamaan”, toteavat yhdeksäsluokkalaiset Aino Barck, Matias Ollila ja Lenni Veteläinen.

”Eri ikäryhmillä on eri näkökulmia asioihin. Me haluamme tuoda esille nuorten näkökulman”, Satu Haarala tähdentää.

Nuoret kiittelevät myös sitä, kuinka vaivattomaksi äänestäminen oli tehty.

”Koululla äänestäminen meni sujuvasti. Kaikki oli hyvin järjestetty ja ilmapiiri oli rauhallinen”, Lenni Veteläinen muistelee.

ONEn valtuuston vastavalittu puheenjohtaja on Aleksi Köngäs.

Uusi valtuusto ryhtyi jo toimeen

Oulun nuorisovaltuusto ONE on tälle kaudelle jälleen valittu.  Oulun nuorisovaltuusto ONE piti järjestäytymiskokouksensa 16. tammikuuta. Kokouksessa valittiin puheenjohtajisto kaudelle 2021-2022.

Puheenjohtajaksi valittiin Akseli Köngäs, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Emilia Luiro ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Johannes Heikkinen.

Nuorisovaltuusto lähtee innolla edistämään oululaista nuorten osallisuutta.  He haluavat vaikuttaa muun muassa nuorten hyvinvointiin ja harrastustoimintaan sekä edistää tasa-arvoa ja vastustaa syrjintää.

Nuorisovaltuuston jäsenet haluavat myös puuttua kiusaamiseen sekä edistää nuorten viihtymistä kouluarjessa. He haluavat, että nuorilla on hyvä olla ja elää Oulussa.

”ONE ryhmäytyy keväällä verkon välityksellä ja kasvokkainkin, jos koronatilanne sen sallii. Luvassa on muun muassa koulutusta lautakuntatyöskentelystä, työryhmiin osallistumista, päättäjien ja kaupunginjohtajan tapaamista, Nuorten politiikkakoulun sparrausta sekä tietysti kokouksia. Mukava kevät on tulossa”, Onesta kerrotaan.

Uuden valtuuston kokoonpano löytyy tästä linkistä

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Kellon koulun oppilaat ja opettajat iloitsevat oman ehdokkaan läpimenosta. Kuvassa ylärivillä Matias Ollila, Satu Haarala ja Lenni Veteläinen sekä alarivissä Jenni Krankka ja Maarit Tuhkala.

Lue myös