Siirry suoraan sisältöön

Uusi malli innovointiin ja parempia palveluja terveyteen ja hyvinvointiin

17.3.2021

Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiassa keskeistä on ollut yhteistyö: asioiden yhdessä kehittäminen sekä onnistumisten, ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen. Terveys- ja hyvinvointipalvelujen innovoinnissa on saatu paljon aikaan.

Verkostoyhteistyötä ja yhdessä tekemisen kulttuuria ovat  6Aika-kokonaisuudessa ja hankkeissa toteuttaneet Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen teknologia-asiantuntija Jaana Kokko ja PPSHP:n, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin innovaatiokoordinaattori Pauliina Hyrkäs.

"Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hankkeen päätavoitteena oli kehittää ja kokeilla valtakunnallisesti sovellettavissa olevaa mallia yliopistosairaaloiden innovaatiotoimintaan. Tällaista mallia ei ollut, eikä myöskään riittävästi käytännöllistä tai tieteellistä tietoa, kuinka innovaatiotoimintaa tällaisessa kontekstissa mahdollistetaan ja johdetaan – ei edes kansainvälisesti. Lähdimme siis ratkaisemaan yhteistä haastetta", kuvaa Pauliina Hyrkäs.

"CoHeWe-hankkeessa (Co-Created Health and Wellbeing) kehitettiin yhteinen prosessi. Samalla mallilla vietiin yhteiskehittämistä läpi kaikissa neljässä kaupungissa. HIPPA-hankkeessa käytössä oli kolmen kaupungin yhteiskehittämisen, testauksen ja kaupallistamisen malli", kertoo puolestaan Jaana Kokko.

YSIstä uusi malli innovaatiotoimintaan

Pauliina Hyrkäs kertoo tarttuneensa toimeen YSI-projektipäällikkönä positiivisen ratkaisukeskeisellä mielellä. Tapa toimia organisaatiorajojen yli, esimerkiksi yritysten kanssa, ja toisaalta suuren yliopistosairaalan perinteinen toimintakulttuuri vaativat alkuun huolellista pohdintaa.

"Kun päästiin konkreettisesti vauhtiin ja sopivat toimintamallit ja työskentelytavat löytyivät, meidän ammattilaisemme sekä yritysten ja yliopiston osaajat toimivat aktiivisesti ja innolla. Oli ilo huomata, että yhteistyö vastasi kaikkien osapuolten toiveita ja auttoi heitä kohti tavoitteitaan", hän sanoo.

Oulussa aloitettiin YSI-hankkeessa sosiaali- ja terveydenhuollon tarvelähtöinen yhteiskehittäminen. OYSin kehitystarpeiden selvittäminen poiki useita tarvelähtöisiä ratkaisuja.

"Kaikkein tärkeimpänä tuloksena syntyi yliopistosairaalaan ja julkiseen terveydenhuoltoon sopiva innovaatiotoiminnan malli, jota sittemmin on jatkokehitetty ja jalkautettu laajemminkin alueelliseen käyttöön", Hyrkäs sanoo.

YSI hyödynsi myös yritysten osaamista. Hanke toi uutta liiketoimintaa jo olemassa oleville yrityksille, ja uuden ratkaisun kehittäminen synnytti myös uutta yritystoimintaa.

Pauliina Hyrkäs sanoo yritysyhteistyön olevan suuri rikkaus.

Tarvelähtöisyys hyödytti yrityksiä

6Aika-hanke CoHeWe edisti päätavoitteenaan yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollisti uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

"Valtakunnallisesti tehtiin 35 yrityskokeilua, ja yhteiskehittämiseen osallistui noin 150 yritystä ja 830 sote-alan ammattilaista. 1490 asiakasta kehitti ja testasi hankkeessa palveluja", Jaana Kokko kertoo.

CoHeWen konkreettisia tuloksia Oulussa olivat esimerkiksi uusi sosiaalipäivystyksen mobiilipalvelu, ratkaisu läsnäolon kokemusten ja elämysten lisääminen digitaalisiin kohtaamisiin ja masentuneen henkilön toipumisen omaseurantaan tarkoitettu Mielipäiväkirja-sovellus.

Parempaa palveluasumista digitalisaatiolla

HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanke kehitti yritysten kanssa älykkään palveluasumisen tuotteita ja palveluja. Yksi HIPPA-hankkeen keskeisistä tuloksista on verkkopalvelu TUTTU net – Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto osoitteessa tuttunet.fi.

Isossa roolissa oli ammattikorkeakoulujen ja kaupunkien tiivis verkostoyhteistyö, mikä merkitsi Oulussa kyvykkyyden kasvua ja toiminnan monipuolista kehittämistä.

"Oulussa kehitimme myös olemassa olevaa palvelua. HIPAn kumppaneina toimivat pk-yritykset, joille ilmainen testaus- ja yhteiskehittämisapu on tärkeää. Hyvät verkostot jäivät elämään, ja ovat keskeisiä asioiden edelleen kehittämisessä", sanoo Jaana Kokko.

Kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiassa toteutettuja CoHeWe-, HIPPA- ja YSI-hankkeita ovat rahoittaneet Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Suomen valtio, kuutoskaupungit ja hankekumppanit. Rahoitusta on myöntänyt Uudenmaan liitto.

-

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Jaana Kokko ja Pauliina Hyrkäs
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen teknologia-asiantuntija Jaana Kokko (vas.) ja PPSHP:n innovaatiokoordinaattori Pauliina Hyrkäs. Kuva: Oulun kaupunki

Lue myös

Lue lisää aiheesta