Siirry suoraan sisältöön

Uudenlaista tukea tarjolla oululaisvanhemmille – Perhevapaalta työelämään -valmennukset käyntiin

13.8.2021

Perhevapaalaisten maksuttomat valmennukset käynnistyvät elo-syyskuun taitteessa Oulussa. Valmennusten tarkoituksena on tukea perhevapaalaisten siirtymistä lähemmäs työelämää sekä kohentaa näiden työelämävalmiuksia.

”Valmennuksille on suuri tarve. Olen iloinen, että voimme omalta osaltamme olla tekemässä tekoja lapsiystävällisemmän Suomen ja perhe- ja työelämän sujuvamman yhteensovittamisen puolesta”, Perhevapaalta työelämään -hankkeen projektipäällikkö Saija Enqvist toteaa.

Perhevapaalta työelämään siirtyminen merkitsee monelle murroskohtaa, ja perheen ja työn yhteensovittaminen saattaa aiheuttaa perhevapaalaisille monenlaisista eri tekijöistä johtuvaa epävarmuutta.

”On mietitty, onko oma osaaminen ajan tasalla tai onko ylipäätään nykytyössä kaivattua tietotaitoa. Jokaisella on osaamista, mutta sen tiedostaminen ja sanallistaminen voi olla haastavaa. Toisilla taas voi tuntua, että vaikka intoa on, ei seuraava askel perhevapailta työelämää kohti ole selvä. Tai että opiskelu tai alanvaihto kiinnostaa, mutta tietoa näistä ei ole. Esimerkiksi näihin huoliin tarjoamme apua”, hankkeen projektikoordinaattori Mikko Moilanen jatkaa.

Tukiverkkojen väliinputoajia

Perhevapaalla olevat henkilöt määritellään työvoiman ulkopuolella oleviksi, eivätkä he siten kuulu työllisyyttä edistävien palveluiden piiriin.

”Perhevapaalaiset ovat valtava voimavara, mutta ikään kuin jäävät järjestelmässä sote- ja työllisyyspalveluiden väliinputoajiksi. Haluamme ottaa heistä koppia ja tarjota apua vanhemmille sekä viestiä, että perhevapaalaisista välitetään”, projektisuunnittelija Tomi Majuri huomauttaa.

Valmennukset on tarkoitettu kaikille perhevapaalaisille, eikä niihin osallistuminen velvoita mihinkään tai vaikuta henkilön saamiin tukiin. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima hanke on jatkoa vuosina 2019–2020 toimineelle Perhevapaalta työhön -hankkeelle, jossa saavutettiin erinomaisia tuloksia. Tuolloin 91 prosenttia valmennuksen läpikäyneistä vanhemmista ilmoitti saaneensa apua työhön palaamiseen liittyvien epävarmuustekijöiden käsittelyssä.

”Saatu myönteinen palaute osoittaa, että kysyntää palvelulle todellakin on”, Enqvist päättää.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Valmennukset on tarkoitettu kaikille perhevapaalaisille, eikä niihin osallistuminen velvoita mihinkään tai vaikuta henkilön saamiin tukiin. Kuva: arkisto / Harri Tarvainen

Lue myös

Lue lisää aiheesta