Siirry suoraan sisältöön

Työn Taitajat edistää tulevaisuuden ympäristöosaamista

3.5.2021

Työn Taitajat -ohjelmassa saavutetaan kevään aikana yli 40 puhujan raja. Puhujat ovat edustaneet eri yrityksiä ja organisaatioita Oulun seudulta. Työn Taitajat tuo Oulun seudun yritykset lähemmäs nuoria, tulevaisuuden osaajia ja auttaa heitä ymmärtämään, millaiselle osaamiselle yrityksissä on tarve ja millaiset globaalit megatrendit muokkaavat työelämää ja ammatteja.

Työn Taitajat -ohjelman yksi keskiössä olevista tulevaisuuden ammatteja ja osaamistarpeita muokkaavista pääteemoista on kestävä kehitys ja kiertotalous. Työn Taitajat edistää kestävää tulevaisuutta varmistamalla tarvittavaa osaamista Oulun seudun yrityksiin ja ennalta ehkäisemällä työttömyyttä, kun osaajia valmistuu oikea-aikaisesti oikeanlaisella osaamisella ja taidoilla.

Näkökulmia ympäristöosaamiseen ja kiertotalouteen

Mukana toiminnassa on niin ympäristöosaamista palveluna tarjoavia yrityksiä kuin niitä yrityksiä, joiden strategia jo perustuu tai sitä parhaillaan rakennetaan kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi.

Ympäristöosaamisen ja kiertotalouden näkökulmaa ovat Työn Taitajissa nuorille tuoneet Sanna Taskila, Macon Oy:n varatoimitusjohtaja ja Anne-Maria Vesa, Kiertokaari Oy:n tiedottaja. Taskilan maan nykyiseen työnkuvaan kuuluu vahvasti hiilijalanjäljen laskenta ja yritysten hiiliviisauden edistäminen.

Anne-Maria Vesa näkee Työn Taitajat -tapahtumat tilaisuutena päästä esittelemään, millaista kunnallinen jätehuolto on tänä päivänä ja miten sitä kehitetään ja millaista osaamista työskentely edellyttää.

"Työn Taitajat -toimenpiteiden ansiosta voimme kertoa toimialastamme nuorille", sanoo Vesa.

Hiiliviisautta yhteistyöllä

Kiertotalous ja liiketoiminnan kehittäminen hiiliviisaaksi on eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kiertokaaren koko 25-vuotinen historia on täynnä tekoja ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Kiertokaarella on tehty ratkaisuja, joilla edistetään ympäristön hyvinvointia ja samaan aikaan luodaan elinvoimaa alueelle. Yhteistyö eri ala toimijoiden kanssa on mahdollistanut jätteiden laitosmaisen käsittelyn, joka hyödyttää myös ympäristöä.

Esimerkiksi biokaasun pumppaaminen jätetäytöistä ja sittemmin liikennebiokaasun jalostaminen on tuonut alueellemme työpaikkoja ja osaamista ja palveluja. Käyttämällä näitä palveluita alueen asukkaat edistävät kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Elinvoiman lisäksi Kiertokaaren investointi on edesauttanut ympäristön hyvinvointia, kun kaatopaikkakaasu ei pääse purkautumaan ilmakehään, vaan se hyödynnetään energiana korvaamassa fossiilisia polttoaineita. 

Vuorovaikutustaitoja ja oikeaa asennetta tarvitaan

Työn Taitajat -toiminnassa on noussut vahvasti esille työelämäntaidoissa verkostoituminen ja vuorovaikutustaidot. Myös Anne-Maria Vesa painottaa kiertotalouden edistämisessä eri toimialojen välistä yhteistyötä. Verkostoituminen ja parhaiden ratkaisuiden kehittäminen yhteistyössä edellyttää out-of-the-box -ajattelua ja eri toimialojen lainalaisuuksien ymmärtämistä.

Vaikka globaalit megatrendit muokkaavatkin työelämää ja ammatteja ja syntyy tarvetta uudenlaiselle osaamiselle, niin Vesan mielestä perinteiset ammatit todennäköisesti säilyvät. Niissä menestyminen vaatii kuitenkin hänen mielestään oikeaa asennetta ja ajattelutapaa.

Ympäristöosaamista ja hiiliviisaustietoutta on Työn Taitajissa tuonut nuorille myös Valio. Henkilöstöpäällikkö Veli-Matti Riikola Valiolta kertoi nuorille yrityksen vastuullisuuden olevan konkreettisia tekoja viljelystä aina kaupan hyllylle saakka. Riikola selitti myös esimerkiksi, kuinka maidon hiilijalanjälki nollataan.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Työn Taitajat -tapahtumissa tullaan tavoittamaan noin 1600 lukiolaista Oulussa kevään loppuun mennessä. Ensi syksystä alkaen toiminta viedään myös yläkouluihin ja tavoitteena on mahdollistaa myös lähikuntien oppilaiden ja opiskelijoiden osallistuminen verkkotapahtumiin. Kuva: BusinessOulu

Lue myös

Lue lisää aiheesta