Siirry suoraan sisältöön

Työllisyystilanne parani Oulussa syyskuussa

26.10.2022

Oulussa oli syyskuun lopussa työttömiä työnhakijoita 10,8 prosenttia työvoimasta. Siinä on hieman laskua sekä kuukautta edeltävästä että vuoden takaisesta tilastosta.

Työllisyystilanne parani Oulussa syyskuun aikana lähes kaikilla mittareilla jonkin verran.

Syyskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 269 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 10 962 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 303.

Avoimia työpaikkoja oli 112 enemmän kuin elokuussa ja 429 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 122 vähemmän kuin elokuussa ja 517 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 11 vähemmän kuin elokuussa ja 343 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Oulussa 10,8 prosenttia (elokuussa 10,9 % ja vuotta aiemmin 11,5 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 28,4 prosenttia (elokuussa 26,8 % ja vuotta aiemmin 26,3 %). Aktivointiaste kertoo työnhakijoiden palveluihin ohjautumisesta ja niihin osallistumisesta.

Pitkäaikaistyöttömyyskin väheni

Viime vuoden syyskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 308) laski 617 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 126) laski 407 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 251) laski 64 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Syyskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 712 ja nuorisotyöttömyysaste oli 14,2 % (elokuussa 15,0 % ja vuotta aiemmin 13,4 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli syyskuussa 1 910 111 € (elokuussa 2 090 821 €  ja vuotta aiemmin 2 272 452 €).

Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli syyskuussa 4 073 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 380. Elokuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 256, joista yli 1000-päiväisiä 2 440. Vuoden 2021 syyskuussa yli 300-päiväisiä oli 4 966, joista yli 1000-päiväisiä 2 450.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Työttömien työnhakijoiden määrä oli syyskuussa yli 500 pienempi ja pitkäaikaistyöttömien määrä yli 600 pienempi kuin vuosi sitten. Kuva: Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta