Siirry suoraan sisältöön

Työllisyysluvut varovaisessa nousussa Oulussa – myös avoimia työpaikkoja enemmän

31.3.2021

Oulun työttömyysluvut helmikuun lopulta ovat hienoisessa laskussa verrattuna edellisiin tilastotietoihin tammikuun lopulta. Myös työpaikkoja on tullut lisää markkinoille.

Helmikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli tarjolla Oulussa 3 642 avointa työpaikkaa. Tammikuun lopussa vastaava määrä oli 3 588.

Kuukauden lopussa oli 13 771 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 605. Työttömiä työnhakijoita oli 217 vähemmän kuin tammikuussa, mutta silti noin 2 400 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli 115 vähemmän kuin tammikuussa ja 972 enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Oulussa 13,9 prosenttia kun se tammikuussa oli 14,1 prosenttia ja vuotta aiemmin 11,6 prosenttia.

Myös nuorisotyöttömyys laskussa

Viime vuoden helmikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä, 4 301, nousi 1 235 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä, 3 985, kasvoi 804 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä, 1 403, nousi 167 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Helmikuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 282 ja nuorisotyöttömyysaste oli 18,6 prosenttia. Tammikuussa vastaava luku oli 19,2 prosenttia ja vuotta aiemmin 16,3 prosenttia.

Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli helmikuussa 4 555 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 334. Tammikuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 594, joista yli 1000-päiväisiä 2 327. Vuoden 2020 helmikuussa yli 300-päiväisiä oli 4 272, joista yli 1000-päiväisiä 2 103.

Tilanne verrattuna vuosi sitten:

- työttömiä työnhakijoita 2 444 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 972 enemmän kuin vuotta aiemmin.

- työttömyysaste 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden takaiseen verrattuna.

- nuorisotyöttömyys 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden takaiseen verrattuna.

- pitkäaikaistyöttömiä 1 235 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

- aktivointiaste laski 6,3 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.

- avoimia työpaikkoja 129 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.

- työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 187 000 euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 283 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuun tilastot julkistetaan 4.5.2021.

-

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Työttömyystilanne on varovaisesti parantumassa, silti koronaa edeltävästä tilanteesta ollaan vielä kaukana. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta